Veli-Matti Nurminen ny VD i Cybercom Finland


2016-03-07, 10:00
Cybercom Group utser Veli-Matti Nurminen till ny VD i Cybercom Finland. Tillväxt väntas 2016 och företaget siktar på betydande rekrytering. 

- Jag är mycket glad över att få förtroendet som VD i Cybercom Finland, säger Veli-Matti Nurminen. Cybercom har imponerande tillgångar i den kompetens och erfarenhet våra konsulter besitter. Vi har intressanta uppdrag, vi hjälper våra kunder att dra nytta av den uppkopplade världens möjligheter. Ett talande exempel är de nationella e-identifieringstjänster som vi implementerar. Vi är med och bygger framtidens samhälle, och det är spännande tider. För att möta en större efterfrågan måste vi anställa fler medarbetare, vårt mål är att anställa cirka 30 nya medarbetare under 2016.

Veli-Matti Nurminen är 52 år gammal. Han började i Cybercom 2014 som chef för Digital Solutions. Steg för steg har han utvecklat verksamheten i den offentliga sektorn med lönsam tillväxt. Innan han började på Cybercom hade han flera ledande befattningar i Tieto och Oy Visual Systems Ltd. Hans kompetensområden är ledarskap i affärstransformation, start-ups, digitalisering och rådgivande försäljning.

- Det har varit några svåra år i Finland på grund av lågkonjunkturen där, som vi har navigerat väl. Vi stärker nu vår verksamhet med en ny ledning och fokus på digitalisering, industriell IoT och molntjänster, säger Niklas Flyborg, VD och koncernchef, Cybercom. Vår finska verksamhet har en stark position inom dessa områden, och vi ser en växande efterfrågan. Digitaliseringen pågår. Vi strävar efter att ta marknadsandelar i år.

Cybercom Finland har 200 anställda och kontor i Tammerfors och Helsingfors. De största kunderna är Alma Media, MTV Oy, KONE, Outotec, Befolkningsregistercentralen och Utbildningsstyrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 705 94 96 78
Veli-Matti Nurminen, VD Cybercom Finland +358 503 859 911
Kristina Cato, Kommunikationschef +46 708 64 47 02 

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. För oss är varje medarbetare en vinst. De driver Cybercoms utveckling framåt. Våra konsulter, de lösningar vi skapar tar oss hela vägen från Tammerfors, Helsingfors till Dubai, Indien och Karibiska ö-världen, via FNs Global Compact, förarlösa bilar, nationella eIDs och uppkopplade symaskiner och hissar. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf