Svag utveckling i Finland – stänger Åbokontor


2015-06-03, 08:00
Cybercom genomför anpassningar till marknadsutvecklingen i Finland. Cirka 30 medarbetare berörs och en kostnad om totalt 8,5 MSEK kommer att belasta andra kvartalet. Kontoret i Åbo stängs.  

- Vi hade en fin utveckling i den finska verksamheten under 2014 mycket tack vare vår framgång inom offentlig sektor, medan affären mot industrikunderna minskade väsentligt. I början av detta år ser vi en kraftigare inbromsning i den finska verksamheten och en långsammare återhämtning inom industrisegmentet än vad vi tidigare förväntat oss och agerar nu därefter, säger vd och koncernchef Niklas Flyborg.

Cirka 30 medarbetare berörs, av vilka 8 permitterades i höstas. En kostnad om totalt 8,5 MSEK kommer att belasta andra kvartalet, vilket även inkluderar uppsägning av hyreskontrakt i Åbo. Efter genomförandet kommer en årlig kostnadsbesparing om 13 MSEK att uppnås med en positiv effekt redan från andra halvåret 2015. Medelantal anställda (heltidstjänster) i Cybercom Finland kommer att vara cirka 190. Bolaget fortsätter att fokusera på tillväxt genom sina starka erbjudanden för molntjänster, och digitala tjänster till offentlig sektor, media- och finanssektorn samt viktiga Internet of Things kompetens till industrisegmentet.

- Det är viktigt för bolaget att kontinuerligt anpassa sig efter marknadsutvecklingen. Cybercom har en bra position med kontoren i Tammerfors och Helsingfors för att fortsatt växa hos nyckelkunder och även möta efterfrågan inom industrisegmentet när konjunkturen väl vänder, säger Petteri Puhakka, regionchef Finland.

- Marknaden i övrigt är god men hårt konkurrensutsatt, vilket vi ser fortsatta effekter av bland annat i södra Sverige. Vi hade en god tillväxt i koncernen under 2014, men vi ser nu att den planar ut. Det är fortsatt viktigt för oss att investera i områden där vi skapar en högre lönsamhet, säger Niklas Flyborg.

Cybercom publicerar sin Q2-rapport den 14 juli. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cybercom Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2015 klockan 08.00.

För mer information, kontakta:
Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 705 94 96 78
Petteri Puhakka, regionchef Finland +358 400 414 623
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ Stockholm, Small cap. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf