SOK valde Cybercom som molntjänstpartner


2018-04-17, 11:00
Ramavtalet som SOK och Cybercom ingick i mars 2018 är fortsättning på samarbetet som inleddes i fjol. Ramavtalet som ingåtts omfattar pågående service i molntjänster, experttjänster samt projektleveranser. Avtalet är i kraft tills vidare. 

"Cybercoms starka expertis och kvalitet på service har motsvarat våra förväntningar ända sedan samarbetet inleddes, och vi är nöjda med ramavtalet som nu ingåtts. Genom avtalet får vi de experttjänster vi behöver för bl.a. underhåll och utveckling av AWS-molnplattformen, utveckling av nya molnautentiska appar samt molnövergångsprojekt av existerande appar. Molntjänsterna erbjuder mångsidiga möjligheter för utvecklingen av vår affärsverksamhet", konstaterar Raimo Mäenpää, SOK:s informationschef.

S-gruppen är ett finländskt företagsnätverk inom detaljhandel och servicebranschen som består av andelslag och Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) med sina dotterbolag. S-gruppen erbjuder tjänster inom stormarknad, varuhus- och specialaffärsverksamhet, drivmedel, resebransch och bespisningsverksamhet, samt järnhandel. Därutöver bedriver vissa andelslag även bilhandel och lantbrukshandel, och S-banken erbjuder banktjänster för alla sina ägarkunder. 

"Vi är mycket nöjda med samarbetet och ramavtalet vi ingått med SOK. Dessutom är det trevligt att höra, att SOK litar på vår expertis och erfarenhet i programutvecklings- och molntjänster samt i deras stödtjänster. Cybercom har över 1200 experter till för att hjälpa våra kunder bygga och utveckla sina digitala tjänster. Vi ser fram emot det kommande och stöder med tillförsikt SOK i utvecklingen av deras affärsverksamhet", säger Veli-Matti Nurminen, vd, Cybercom Finland.

Cybercom är ett tjänsteföretag och helhetsleverantör inom IT-branschen som hjälper företag och organisationer utnyttja digitaliseringens möjligheter. Som ledande expert och underhållsleverantör i molntjänster har vi hjälpt flera av våra kunder bygga och genomföra lyckade molnlösningar. Till våra partner hör bland annat Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure.

För ytterligare information, kontakta:

Veli-Matti Nurminen, VD Cybercom Finland +358 50 385 9911 
Kristina Cato, Hållbarhets- och kommunikationschef +46 708 64 47 02 

Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren.Vår position är där teknik och strategisk affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär och anpassar. Och vi har kort mellan plan och konkret handling. Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 44 nationaliteter och uppdrag i 21 länder. Tillsammans skapar vi morgondagen, vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.com 

Pressmeddelande i pdf