Microsoft i samarbete med Cybercom


2017-03-09, 14:55
Cybercom är utvald av Microsoft till nordisk partner för Azure - Data Platform, Advanced Analytics och IoT. 

Maria Green Danell, ansvarig för Microsoft Azure Partner Development Unit och Cybercoms VD Niklas Flyborg tillsammans med Tommy Flink, Microsoft, Magnus Skebäck och Joachim Östh, Cybercom.

- Våra kunder digitaliserar i en allt snabbare takt och behovet ökar av integrerade molnplattformar som snabbt kan anpassas till nya behov. Microsoft Azure innehåller en stor uppsättning tjänster som kan effektivisera våra kunders affär, allt från traditionell molndrift till de spännande tjänsterna inom IoT och Analytics som ökar kraftigt i takt med att allt fler saker kopplas upp, säger Magnus Skebäck, partneransvarig, Cybercom.

Gartner placerar Microsoft som en av de ledande leverantörerna av integrerade molntjänster som tjänst. Microsoft har genom sin fokusering på molntjänster byggt upp en molnplattform som levererar en integrerad plattform för allt från drift till avancerade IoT-lösningar.

- Det här är ett viktigt samarbete för oss. Nu satsar vi på Cybercom som en av de noga utvalda partners där vi tillsammans kommer att bygga upp kompetenscentra inom valda teknikområden för Azure, säger Maria Green Danell, partneransvarig Microsoft.

Microsoft använder en kraftfull uppsättning teknik och principer för säkerheten i systemen som gör Azure-infrastrukturen motståndskraftig mot angrepp, skyddar användarnas åtkomst till Azure-miljön, hjälper till att skydda kunddata via krypterade anslutningar, hothantering och riskreduceringsmetoder, inklusive penetrationstest.

- Partnerskapet är en strategisk tillväxtsatsning för oss. Microsofts teknik skapar en bra plattform när vi hjälper våra kunder att flytta fram sina positioner i den digitala transformationen. Vi på Cybercom har stort fokus på IT-säkerhet och det är viktigt för oss att Microsoft har säkerhet och sekretess inbyggt direkt på Azure-plattformen. Som molnleverantör har de en mycket omfattande regelefterlevnadstäckning, säger Joachim Östh, Cybercom. 

För mer information:

Magnus Skebäck, chef för Cybercom i Göteborg
+46 703 59 57 30

Maria Green Danell, chef för Microsoft Azure Partner Development Unit
+46 734 08 29 90

Joachim Östh, chef digitalisering och IoT, Cybercom Sweden NE
+46 703 57 47 10

Kristina Cato, Kommunikationschef, Cybercom Group
+46 708 64 47 02 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Våra konsulter, de lösningar vi skapar tar oss hela vägen från offentlig sektors etjänster i Sundsvall, Stockholm och Helsingfors till operatörer och mobilitet i Karibiska ö-världen, via FNs Global Compact, förarlösa bilar, nationella eIDs och uppkopplade symaskiner och hissar. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster och säkerhet. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf