Karlskrona Kommun väljer Cybercom och Google Apps


2015-05-20, 10:40
Karlskrona kommun går mot en modernare digital IT i skolan genom molntjänsten Google Apps For Education. Cybercom i Karlskrona vann upphandlingen med att bistå Karlskrona kommun med införandet av Google Apps för kommunens grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. 

– Att införa molntjänster handlar inte bara om att spara pengar utan även om att få ett effektivare och mer modernt arbetssätt. Karlskrona kommun tar nu steget tillsammans med Cybercom. Jag ser det som ett tecken på att tiden är mogen för fler att gå samma väg, säger Johan Persbeck, affärsansvarig Cybercom.

Ett avtal är tecknat på två år. Cybercom med kompetenscenter kring Google Apps i Karlskrona kommer att ansvara för leveransen.

– Vi är mycket glada för detta förtroende från Karlskrona Kommun. Det befäster vår starka position inom offentlig sektor ytterligare och även inom fler regioner i Sverige, säger Niklas Flyborg, VD och koncernchef, Cybercom.

Google Apps är en programvarusvit för företag och myndigheter där allt sköts via en webbläsare och all data lagras i Googles molntjänsts säkra datahallar. Med Google Apps medföljer tjänster för epost, lagring, videokonferenser, ordbehandling, presentation och kalkylark och enkätverktyg. Inom skolans värld är möjligheten till samarbete med Google Apps ett kraftfullt pedagogiskt hjälpmedel, exempelvis kan flera elever arbeta samtidigt i samma dokument för inlämningsuppgifter, det finns också möjligheter till digitala läxprov och delta i fjärrundervisning. Läs mer på https://www.google.se/intx/sv/work/apps/business/ 

För mer information, kontakta:
Johan Persbeck, affärsansvarig +46 703 79 10 06
Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 705 94 96 78
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf