Högskoleprojekt ska öka intresset för solkraft


2018-06-27, 10:33
Solkalkylatorn.se samlar statistik om den lokala användningen av solcellsanläggningar i Jönköpings län.

Högskoleprojekt i Jönköping ska öka intresset för solkraft

Idag lanseras solkalkylatorn.se där besökarna kan gå in och i realtid se hur mycket solenergi som produceras i Jönköpings län. Sajten har utvecklats av fyra ingenjörsstudenter från Jönköpings Tekniska Högskola inom ramarna för ett högskoleprojekt i samarbete med Cybercom och Klimatrådet. Målet med den unika sajten är att öka intresset för egenproducerad solkraft.

Solkalkylatorn.se samlar statistik om den lokala användningen av solcellsanläggningar i Jönköpings län. Statistiken presenteras för sajtens besökare på ett inspirerande, lättbegripligt och överskådligt sätt. Sajtens besökare kan till exempel jämföra produktionen av solenergi mellan länets olika kommuner och hur den förändras över tid.

”Jönköping var det län som i fjol hade störst ökning av installerad effekt solel i Sverige, vilket visar att det lokala intresset för solkraft är stort. Med det som bakgrund är tanken med sajten att den ska fungera som en faktabaserad informationsskälla som förhoppningsvis inspirerar ännu fler till att börja egenproducera miljövänlig solkraft”, säger Filip Mattson, en av ingenjörsstudenterna som utvecklat sajten.

Antalet solcellsanläggningar i Jönköpings län uppgår i dagsläget till närmare 1000 till antalet och den installerade effekten solel byggdes i fjol ut med hela 84 procent, vilket innebär att länet har störst ökning av installerad effekt solel i Sverige. Som jämförelse uppgick den totala genomsnittliga ökningen till 63 procent i landet i fjol.


Från vänster: Pontus Vidén, Filip Mattsson, Viktor Henningsson, Robert Elozovic, Helena Jonsson landshövding i Jönköping

“Det är viktigt att synliggöra arbetet med att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Solkalkylatorn är ett spännande och lättbegripligt sätt att faktiskt se hur mycket förnybar solenergi vi producerar i Jönköpings län”, säger Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län och ordförande i Klimatrådet.

Ingenjörsstudenterna bakom solkalkylatorn.se, Filip Mattson, Pontus Vidén, Robert Elezovic och Viktor Henningsson, studerar till vardags andra året på Jönköpings Tekniska Högskola. Sajten solkalkylatorn.se har utvecklats under våren som del av ett näringslivsprojekt i samarbete med Cybercom i Jönköping och Klimatrådet. Solkalkylatorn är baserat på väderdata från SMHI, statistik om installerad effekt solel från Länsstyrelsen i Jönköpings län samt schabloner för solelsproduktion i Sverige. Datan uppdateras dagligen.

Solkalkylatorn.se kommer att uppmärksammas under Almedalsveckan.

”Solkalkylatorn.se kommer att presenteras på Klimatrådets seminarium den 2 juli under Almedalsveckan 2018. Efter det hoppas vi att fler kommuner och organisationer kommer att inspireras och välja att använda solkalkylatorn.se för att visualisera sin lokala produktion av solenergi. Detta är helt i linje med Cybercoms mål att öka andelen lösningar som ger hållbarhetseffekter”, säger John Wibrand, Innovationsledare och den som varit studenternas handledare på Cybercom.

 

Besök solkalkylatorn på www.solkalkylatorn.se

Du kan ladda ner bild på studenterna här.

Du kan ladda ner bild på landshövdingen Helena Jonsson här

  

För ytterligare information, kontakta:

John Wibrand, Innovationsledare,  Cybercom Jönköping                                 +46 730 31 34 47

Karin Fromell, marknadsansvarig Cybercom Jönköping                                   +46 761 45 72 99

Kristina Cato, Hållbarhetschef Cybercom Group                                           +46 708 64 47 02

 

Om Cybercom
Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren.Vår position är där teknik och strategisk affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär och anpassar. Och vi har kort mellan plan och konkret handling. Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 44 nationaliteter och uppdrag i 21 länder. Tillsammans skapar vi morgondagen, vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.com