Hansel tilldelar Cybercom ramavtal


2015-04-28, 13:30
Cybercom har tilldelats ytterligare ett viktigt ramavtal inom offentlig sektor i Norden. Finlands statliga enhet för samordnad upphandling har tilldelat Cybercom Finland ramavtal för samtliga sju områden inom IT konsulttjänster över åren 2015-2019. 

Cybercom Finland vann framgångsrikt i Hansels konkurrensutsättning för IT-konsulttjänster och kommer att vara den enda avtalsleverantören som tilldelas inom alla sju områden för perioden 2015-2019. Ramavtalet täcker IT konsulttjänster inom projektledning, specifikation och arkitekturtjänster, applikations/mjukvaruutveckling och förvaltning, lösningsutveckling och förvaltning, test, datasäkerhet och revision, samt teknik och utveckling av infrastrukturtjänster.

- Det här är ett stort steg framåt för oss och stärker vår position som IT-tjänsteleverantör inom offentlig sektor. Vi är glada över att fortsätta att tillhandahålla säkra, användarvänliga och kostnadseffektiva offentliga administrativa e-tjänster, säger Miila Päivärinne, Sälj- och marknadschef, Cybercom Finland.

Hansel är upphandlingsenheten som avses i lagen om offentlig upphandling och samordnar avtalsupphandlingar för statliga organisationer, såsom myndigheter och institutioner genom att konkurrensutsätta leverantörer av produkter och tjänster.

Den totala volymen som sker genom ramavtalet beräknas vara värt 150 miljoner euro under avtalsperioden.

Ramavtalet kan komma att överprövas, avtalsspärren löper ut den 2015-05-06.

- Detta är ett viktigt ramavtal som öppnar nya möjligheter för Cybercom. Det är särskilt betydelsefullt för oss då vi nu kan flytta fram vår position ytterligare inom offentlig sektor i Finland, säger Niklas Flyborg, vd och koncernchef, Cybercom.

För mer information, kontakta: 
Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 705 94 96 78 
Miila Päivärinne, Sälj- och marknadschef, Cybercom Finland +358 466 000 898 
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf