Hälften av Sveriges ungdomar utsatta för nätmobbning


2018-07-09, 08:00

Mer än två femtedelar av landets 12 till 17-åringar uppger att de någon gång utsatts för mobbning eller elakheter på nätet. Sju av tio känner samtidigt någon som blivit utsatt för nätmobbning. Det visar den färska undersökningen Ung online som genomförts av Cybercom.

Undersökningen visar att nätmobbningen och elakheter på nätet är ett utbrett problem bland Sveriges barn och ungdomar i åldern 12 till 17 år. Speciellt under sommarlovets lediga dagar då hela åtta av tio (80 procent) av landets barn och ungdomar uppger att de dagligen spenderar fyra timmar eller mer uppkopplade på nätet med mobiltelefonen, surfplattan eller datorn.

Undersökningen Ung online som baseras på 1049 intervjuer med barn och ungdomar i åldern 12 till 17 år visar att flickor är mer utsatta för nätmobbning jämfört med pojkar. Hela 46 procent av flickorna i undersökningen uppger att de någon gång utsatts för mobbning eller elakheter på nätet, jämfört med 39 procent av pojkarna. Totalt sett uppger 43 procent att de någon gång utsatts för nätmobbning och 68 procent känner någon som blivit utsatt.

Drygt var tredje (35 procent) 12 till 17-åring anser att de någon gång skrivit något på nätet som de inte skulle sagt IRL (i verkliga livet), medan 15 procent medger att de gjort något elakt mot någon annan på nätet.

Närmare tre av tio (29 procent) barn och ungdomar anger att de någon gång fått bilder eller klipp av sig själva publicerade på nätet mot sin vilja. Drygt var femte (22 procent) har någon gång publicerat bilder på sig själva på nätet som de sedan ångrat.

– Jag är övertygad om att vår bransch kan göra ännu mer för att främja ett positivt klimat på nätet för unga. Vi kan också samarbeta mer med organisationer som Hello World och Area 08, som är utmärkta arenor för att vi bättre ska förstå hur barn och ungdomar vill använda internet på ett positivt sätt. Jag tror att vi får se fler konstruktiva samarbeten mellan exempelvis skolor, myndigheter och företag i framtiden, säger Niklas Flyborg, VD på Cybercom.

 

Föräldrarna sätter reglerna – fram till 16-årsdagen

Av undersökningen framgår samtidigt att två tredjedelar (68 procent) av Sveriges 12 till 17-åringar har regler kring sitt internetanvändande, uppsatta av deras föräldrar. Vid 12 års ålder har hela 84 procent regler kring sitt internetanvändande, men vid 16-årsåldern tycks föräldrarna redo att lämna ansvaret till barnen och ungdomarna själva. Då har endast hälften av barnen och ungdomarna regler som måste följas.

Vanligast är regler kring vad barnen och ungdomarna får publicera på nätet (35 procent), vilka typer av spel de tillåts spela (33 procent) och hur länge de får vara uppkopplade, så kallad skärm­tid, (32 procent). En tredjedel av ungdomarna (32 procent) uppger att det inte finns några regler hemifrån gällande deras internetanvändning.

Närmare nio av tio (86 procent) svenska barn och ungdomar anser att de har fått lära sig hur de får eller bör bete sig på nätet. Endast 4 procent uppger att de aldrig fått lära sig, medan var tionde svarar att det inte vet om de fått lära sig hur man får eller bör agera.

Av de som fått lära sig vad man får göra på nätet har nästan samtliga (91 procent) lärt sig av sina föräldrar. Näst vanligaste kunskapskällan är skolan (62 procent), följt av de som lärt sig av syskon (23 procent) och av kompisar (22 procent).

 

Rapporten visar dessutom bland annat följande:

  • 19 procent av Sveriges barn och ungdomar uppger att de någon gång anmält innehåll eller beteende på nätet – till exempel krän­kande bilder, nätmobbning eller rasism
  • 21 procent har någon gång kontaktats av en okänd person på nätet som de misstänker sagt sig vara någon annan än de egentligen är
  • 52 procent av Sveriges barn och ungdomar tänker aldrig på vem som är avsändaren och vem som har skapat materialet när det tar del av innehåll på nätet
  • Nästan alla (98 procent) barn och ungdomar i Sverige har en egen mobiltelefon
  • Den typiska mobiltelefonen för Sveriges barn och ungdomar kostar 4 119 kro­nor och det genomsnittliga mobilabonnemanget 254 kronor per månad
  • I genomsnitt har barn och ungdomar sin mobiltelefon i 26 månader innan de får eller köper en ny

 

Undersökningen Ung online genomfördes under perioden 22 till 30 maj 2018 av analysföretaget Userneeds på uppdrag av Cybercom.

 

Ladda ner undersökningen Ung online i sin helhet här: https://www.cybercom.com/sv/ungonline

 

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Cato, Hållbarhets- och kommunikationschef                                    +46 708 64 47 02

Niklas Flyborg, VD och koncernchef                                                             +46 705 94 96 78

 

 

Om Cybercom
Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren.Vår position är där teknik och strategisk affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär och anpassar. Och vi har kort mellan plan och konkret handling. Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 44 nationaliteter och uppdrag i 21 länder. Tillsammans skapar vi morgondagen, vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.com