Förändrad valberedning i Cybercom


2014-10-07, 15:30
Didner & Gerge Fonder är inte längre en av de tre största ägarna i Cybercom och lämnar därmed Cybercoms valberedning. 

Då Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension och SEB Life International Assurance som innehar den tredje respektive fjärde största aktieposten i Cybercom avstår från valberedningsarbete minskas därmed Cybercoms valberedning med en ledamot enligt beslut taget av Årsstämman 2014.

Cybercoms valberedning består därmed av:
Ulf Gillberg, JCE Group AB (ordförande)
Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder
John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna

Hampus Ericsson, JCE Group AB, är styrelseordförande i Cybercom och deltar i valberedningen utan rösträtt.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Gillberg, Valberedningens ordförande +46 31 759 55 07
Kristina Cato, Informationschef och ansvarig för IR +46 708 644 702

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf