Delårsrapport juli – september 2015


2015-10-23, 07:30

Juli – september 2015 

· Omsättningen uppgick till 270,6 MSEK (287,4) 
· Rörelseresultat EBIT före engångsposter var 12,4 MSEK (12,3) och rörelsemarginal EBIT 4,6% (4,3) 
· Rörelseresultat EBIT var –7,4 MSEK (12,3) och rörelsemarginal EBIT -2,7% (4,3) 
· Periodens resultat efter skatt var –13,2 MSEK (9,1) 
· Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (0,05)

Januari – september 2015 

· Omsättningen uppgick till 933,7 MSEK (908,8) 
· Rörelseresultat EBIT före engångsposter var 32,6 MSEK (42,1) och rörelsemarginal EBIT 3,5% (4,6) 
· Rörelseresultat EBIT var 4,4 MSEK (42,1) och rörelsemarginal EBIT 0,5% (4,6) 
· Periodens resultat efter skatt var -3,4 MSEK (30,2) 
· Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,17)

Viktiga händelser 

· En goodwillnedskrivning om 19,8 MSEK har gjorts för att justera värderingen av det tidigare förvärvet Netcom Consultants, hänförligt till segmentet International 
· Styrelsen har justerat ner bolagets omsättningsmål till 5% tillväxt per år sett över en konjunkturcykel 
· Upphandlingskollen utsedd till årets svenska IT-säkerhetslösning 
· Com Hem valde Cybercom till dess interna digitala kollaborationskanaler 
· MTV valde Cybercoms molntjänst 
· Cybercom deltog i FNs möte när de 17 nya globala målen antogs 
· Cybercom har nominerats till flera svenska designpriser under kvartalet 

VD-ord 

Det har hänt många positiva saker i Cybercoms verksamhet under tredje kvartalet. Com Hem gav oss förtroendet att ta hand om dess interna digitala kollaborationskanaler, MTV valde vår molntjänst och för flera kommuner förbättrar vi den digitala närvaron. Vi har växande åtaganden hos Kronofogden, Skatteverket, Assa Abloy, Atlas Copco, Volvo Cars och SAAB. Mina innovativa kollegor i Finland vann Konecranes Hackathon och vår tjänst Upphandlingskollen utsågs till årets svenska IT-säkerhetslösning – förstklassiga prestationer i hård konkurrens. Dessutom fick vår Hållbarhetsredovisning och vårt aktivitetsbaserade Stockholmskontor fina designnomineringar. Tillsammans med ledare från flera av våra kunder, deltog jag i FN:s Private Sector Forum för att konkretisera det viktiga samarbete som ska utveckla världen mot de nya 17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling till 2030. 

Cybercoms omsättning under tredje kvartalet uppgick till 270,6 MSEK (287,4). En minskning med 6% som beror på en lägre omsättning i Finland och operatörsaffären i Asien och Afrika. EBIT var i linje med föregående år och uppgick till 12,4 MSEK (12,3), före engångsposter, vilket gav en ökad marginal om 4,6% (4,3), trots den negativa volymtillväxten. Åtgärderna vi vidtagit i Finland har givit resultat, men utmaningar i det finska makroläget hämmar inköpen inom privata sektorn.

I Sverige däremot ser vi en god efterfrågan inom industrin och vår affär växer. Ericssons neddragningar har inte påverkat oss i kvartalet men vi ser en förflyttning till lågkostnadsländer som kommer att påverka vårt åtagande i Sverige. Vår verksamhet i Öresundsregionen har fortsatt utmaningar men med en växande orderingång och fortsatt god utveckling i Danmark ser vi en ljusning inför slutet av året.

I kvartalet görs en goodwilljustering om 19,8 MSEK för att i vår balansräkning bättre återspegla verklig storlek på nuvarande verksamhet. Nedskrivningen avser tidigare förvärv i den internationella verksamheten och är inte kassaflödespåverkande.

I samband med vår årliga strategiplanering har fastställts att bolagets tillväxt huvudsakligen ska vara organisk, med möjlighet till kompletterande mindre förvärv och större inslag av blended delivery. Styrelsen har därför beslutat att justera ner vårt omsättningsmål till 5% tillväxt per år sett över en konjunkturcykel. Övriga finansiella mål kvarstår.

Marknaden totalt sett fortsätter att utvecklas i linje med tidigare kvartal. Vi ser god efterfrågan i Sverige och Danmark men med komplexare inköpsbeteende som kräver fler affärsmodeller. Vi ser fortsatt god utveckling i vår polska verksamhet och vår blended delivery-affär växer. Vi hjälper våra kunder med innovativa lösningar som driver affärstransformation, konkurrenskraftig differentiering och förbättrad kundupplevelse. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi samhällsnyttiga tjänster för den uppkopplade medborgaren och säker tillgänglighet för den uppkopplade konsumenten. Här finns en grundläggande efterfrågan och stor marknadspotential. Jag är stolt över vår kundlista och ser stora möjligheter till en fortsatt bra utveckling.

Niklas Flyborg
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02 

Välkommen till en presentation av rapporten idag kl. 09.30, Sveav. 20, Stockholm, eller ring +46 8 465 013 85 för att delta, använd konferens ID: 933450

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ Stockholm.

Pressmeddelande i pdf