Delårsrapport juli – september 2014


2014-10-24, 07:30

Juli – september 2014

 • Omsättningen uppgick till 287,4 MSEK (249,3)
 • Rörelseresultat EBIT var 12,3 MSEK (8,6) 
 • Rörelsemarginal EBIT var 4,3% (3,4)
 • Periodens resultat efter skatt var 9,1 MSEK (4,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (0,03) 

Januari – september 2014

 • Omsättningen uppgick till 908,8 MSEK (881,8)
 • Rörelseresultat EBIT var 42,1 MSEK (38,1)
 • Rörelsemarginal EBIT var 4,6% (4,3)
 • Periodens resultat efter skatt var 30,2 MSEK (25,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,14) 

Viktiga händelser

 • Cybercom vann en ny affär med Saab avseende utvecklingsteam till Gripen E.
 • Cybercom tecknade 2-årigt ramavtal med Skatteverket, Kronofogden och E-legitimationsnämnden.
 • Cybercom ska stärka Sida i den uppkopplade världen, ett 4-årigt avtal har tecknats.
 • Cybercom hjälpte WyWallet med implementeringen så att e-handlare kan erbjuda betalning via mobilen.
 • Cybercom och Tele2 ingick ett strategiskt partnerskap inom maskin-till-maskin kommunikation, M2M.
 • Cybercom inbjöds exklusivt till FNs Climate Change Summit för att diskutera innovativ teknik som verktyg för en hållbar framtid.

VD-ord

I tredje kvartalet har vi vänt Cybercom till god tillväxt och därtill förbättrat vår marginal. Vi har stärkt vår relation med Autoliv i Linköping och till Svenska Filminstitutet har vi utvecklat en viktig applikation för att tillgängliggöra bio för synskadade och personer med lässvårigheter. Vi har lanserat ett viktigt projekt hos 4Ts WyWallet. Samtidigt har vi fortsatt att växa inom offentlig sektor i Sverige genom uppdrag hos Försäkringskassan, FMV, Rikspolisstyrelsen, Sida och Skatteverket. Därtill har vi skördat goda resultat från våra tidigare avtal i Finland med intensiva projektleveranser hos finska Utbildningsstyrelsen och utökat vår affär hos finska MTV inom Managed Services. Vi har haft en fin utveckling i vår verksamhet i Polen och i Dubai, som bidragit bra under sensommaren. Vi har vunnit affärer hos våra internationella telekomkunder, som till exempel Cable and Wireless Communication, Ericsson och Unitel Angola. Vi har också haft framgång internationellt med blueGO, vår mjukvara för trådlös Bluetooth teknik. Detta bidrog till en ökad omsättning som under kvartalet uppgick till 287,4 MSEK (249,3), dvs en tillväxt med drygt 15% jämfört med samma period föregående år.

Vårt resultat EBIT förbättrades med 43% under tredje kvartalet och uppgick till 12,3 MSEK (8,6), vilket ger en marginal på 4,3% (3,4). Det är en positiv utveckling, men vi är inte nöjda. Vi kan bättre och fortsätter att steg för steg genomföra vår strategi och höja vår effektivitet. Finansnettot utvecklas väl och vi har ökat periodens resultat efter skatt till 9,1 MSEK (4,8). Vi har ett stabilt kassaflöde och en god soliditet. Vi har rekryterat 113 nya duktiga medarbetare under kvartalet och antalet medarbetare per 30 september var 1 315 (1 243). Medeltalet antal anställda har ökat med drygt 7% jämfört med tredje kvartalet föregående år. Samtidigt använder vi större andel konsulter från vårt externa nätverk. 

Marknaden i Norden fortsätter att ge blandade signaler. Det finns många intressanta pågående affärsdialoger samtidigt som det oroliga makroekonomiska läget dämpar affärsklimatet. Vi märker en tydligare försiktighet hos våra kunder inom tillverkande industri och delar av fordonsindustrin. Vi har hittills navigerat bra i den finska marknaden, men den blir allt bistrare. I södra Sverige präglas marknaden tydligt av Ericsson Modems och Sony Mobiles kommunicerade åtgärder, samtidigt som vi ser många mer långsiktiga möjligheter i den förändringen och i Ericssons satsning inom Radio Network R&D.

Vår styrka och våra goda referenser inom Connectivity, den uppkopplade världen, positionerar oss som utvald partner hos många nyckelkunder som selektivt väljer leverantörer för att säkra en starkare och mer hållbar utveckling. Vi inbjuds till viktiga samtal hos nya kunder och i nya sammanhang. 

Ett exempel på detta var när Cybercom som ett av FNs utvalda bolag får representera den nya innovativa teknik och expertis som krävs för att möjliggöra en hållbar utveckling i världen. I september deltog vi i FN-veckan i New York som syftade till att mobilisera åtgärder mot klimatförändringar och höja ambitionerna i de pågående klimatförhandlingarna. FNs generalsekreterare Ban Ki-moon bjöd in stats- och regeringschefer tillsammans med representanter från affärs- och finansbranschen. Det är en värdefull pågående dialog. 

Vi blickar framåt med tillförsikt väl medvetna om att vi kortsiktigt påverkas av utmaningar i marknaden och det konjunkturläge som råder. Vi fortsätter att arbeta enligt lagd strategi och med stärkt position inom Connectivity. Steg för steg åstadkommer vi hållbara förbättringar för att nå våra långsiktiga finansiella mål och skapa ökat värde för våra ägare.

Niklas Flyborg
VD och koncernchef 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78 
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01 
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02 

Välkommen att lyssna på en presentation av rapporten kl 10.30 idag genom att ringa +46 8 465 013 85 med konferens ID: 8046784

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 

Pressmeddelande i pdf