Delårsrapport januari – juni 2015


2015-07-14, 07:30

April – juni 2015

· Omsättningen uppgick till 329,2 MSEK (312,3)
· Rörelseresultat EBIT var -2,9 MSEK (14,0) och rörelsemarginal EBIT -0,9% (4,5)
· Rörelseresultat EBIT före engångsposter var 5,5 MSEK (14,0) och rörelsemarginal EBIT 1,7% (4,5)
· Periodens resultat efter skatt var -3,4 MSEK (9,6)
· Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,05)

Januari – juni 2015

· Omsättningen uppgick till 663,1 MSEK (621,4)
· Rörelseresultat EBIT var 11,9 MSEK (29,8) och rörelsemarginal EBIT 1,8% (4,8)
· Rörelseresultat EBIT före engångsposter var 20,3 MSEK (29,8) och rörelsemarginal EBIT 3,1% (4,8)
· Periodens resultat efter skatt var 7,6 MSEK (21,1)
· Resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (0,12)

Viktiga händelser

· Cybercom stänger sitt Åbo-kontor efter svag utveckling i Finland
· Nytt 4-årigt ramavtal med Kuntahankinnat - de finska kommunernas upphandlingsmyndighet
· Göteborgs stad utvecklar hållbar kollektivtrafik ElectriCity tillsammans med bl a Cybercom
· Karlskrona Kommun väljer Cybercom för Google Apps till skolor
· PostNord anlitar Cybercom inom IT-säkerhetsområdet
· Cybercoms mjukvara blueGo bryter ny mark hos Medtech-bolagen

VD-ord

Cybercom fortsätter att visa tillväxt. Med 329,2 MSEK (312,3) i omsättning under andra kvartalet växte vi med 5% jämfört med samma period föregående år. Valutarensat blev omsättningstillväxten 3,7%. Vi har brutit ny mark inom Medtech-området med vår blueGO mjukvara, vi är med och utvecklar hållbar kollektivtrafik i Göteborg och vi har påbörjat viktiga samarbeten med E.ON, PostNord och med Wihlborgs. Vi har även fått nya kunder i IMS Health, Hemocue och Hiab. Tillsammans med WSI utvecklar vi framtidens huvudmonterade spelkonsoller för Gameface Labs och vi hjälper skolorna i Karlskrona att komma igång med Google Apps. Samtidigt har vi ytterligare stärkt vår position inom offentlig sektor genom ramavtal med Kuntahankinnat som är de finska kommunernas upphandlingsmyndighet. Det är segment Sverige och International som visar positiv försäljningsutveckling och stärker vår position inom Connectivity på en attraktiv och hårt konkurrensutsatt marknad.

Vi agerar på en marknad i snabb förändring och det är viktigt att kontinuerligt anpassa sig därefter. Förändringar kostar kortsiktigt vilket syns i vår svaga lönsamhet i perioden som, efter engångskostnader från åtgärderna i Finland, uppgick till -2,9 MSEK (14,0). Justerat för dessa uppgick EBIT till 5,5 MSEK, vilket ger en marginal på 1,7%. Jag är inte nöjd med den lönsamhetsutveckling som vi åstadkommit hittills i år. Kvartalet har präglats av flera utmaningar, dels säsongmässigt med en kort maj månad och dels av en svag utveckling i våra verksamheter i södra Sverige och i Finland. Det har skett en kraftigare inbromsning i den finska verksamheten och en långsammare återhämtning inom industrisegmentet än vad vi tidigare förväntat oss. Det har tyvärr berört cirka 30 av våra medarbetare som fått lämna oss i juni. Vi tog beslutet att stänga vårt Åbo-kontor, vilket belastade kvartalet med totalt 8,4 MSEK men vi bedömer att det ger förutsättningar för en bättre utveckling i vår finska verksamhet redan under hösten. Cybercom har en bra position med kontoren i Tammerfors och Helsingfors för att fortsatt växa hos nyckelkunder och att möta efterfrågan inom industrisegmentet när konjunkturen vänder.

Vi har fortsatt vår omställning i Öresundsregionen och fått god utdelning i vår danska verksamhet som nu växer hälsosamt. I södra Sverige tar arbetet dock längre tid än vi tidigare bedömt, vilket fått en negativ inverkan på lönsamheten. Vi har vidtagit åtgärder och ser en god potential i regionen framåt.

Ericssons annonserade neddragningar påverkar oss inte väsentligt i kvartalet och vi ser goda möjligheter att fortsätta bistå dem med effektiva agila utvecklingsteam både i Sverige och i Polen.

Marknaden i övrigt är god men inköpsbeteendet alltmer komplext och kräver fler affärsmodeller. Med innovativa lösningar hjälper vi våra kunder att driva affärstransformation, leverera konkurrenskraftig differentiering och förbättra kundupplevelsen. Vi är med och utvecklar samhällsnyttiga tjänster för den uppkopplade medborgaren och säker tillgänglighet för den uppkopplade konsumenten. Här finns en grundläggande efterfrågan och stor marknadspotential. Jag är mycket stolt över vår kundlista och ser hösten an med tillförsikt.

Niklas Flyborg
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Flyborg, VD och koncernchef  +46 70 594 96 78
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02

   
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ Stockholm.

Pressmeddelande i pdf