Cybercoms Hållbarhetsredovisning


2018-04-13, 13:01
Cybercoms hållbarhetsredovisning för 2017 finns i sin helhet publicerad på företagets webbplats.  

På svenska: www.cybercom.com/2017-sv 

På engelska: www.cybercom.com/2017-eng

VD och koncernchef Niklas Flyborg kommenterar: 

- Samtliga verksamheter inom Cybercom utvecklas starkt och i önskad strategisk riktning om än i något olika takt. Vi följer vår strategiska plan med goda resultat och vi ser våra mål inom nära räckhåll. De 17 globala målen kräver dock mer kraftfullt agerande av Cybercom och av våra kunder. ICT och den tekniska utvecklingen spelar stor roll i världsekonomin och för hållbar utveckling. Digitaliseringen står bakom de viktigaste förändrande krafterna detta årtionde. Industrialiseringen av IT, bland annat med fokus på 5G, molntjänster, cybersäkerhet och disruptiva tekniker som artificiell intelligens (AI), sakernas internet (IoT) och blockkedjeteknik kommer att påverka oss i allt snabbare takt kommande årtionde. Just detta fyller Cybercoms konsulters arbetsdagar. Det är en spännande utveckling, men vi nöjer oss inte med det. Vi ser bortom den tekniska utvecklingen, vi engagerar oss i konsekvenserna av våra lösningar. 

Vi sätter den nya tekniken i relation till vår tids hållbarhetsrisker för att bättre skapa framtidens lösningar, fler affärsmodeller och öppna nya marknader. Under 2017 gav 88% av våra uppdrag hos våra största kunder positiva hållbarhetseffekter. Nu mäter vi Hållbara affärer i vårt CRM-system och vi fortsätter att utveckla vår tjänst Digital Sustainability Process, för att hjälpa våra kunder att uppnå en nettopositiv påverkan i samhället. 

Det här är Cybercoms åttonde årliga hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen har tagits fram i enlighet med de krav som ställs i årsredovisningslagen (ÅRL) samt GRI G4, alternativ Core. Hållbarhetsredovisningen utgör också Cybercoms årliga redovisning till FN:s Global Compact. Cybercom är anslutet till Global Compact sedan 2011.  

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78 
Kristina Cato, Hållbarhets- och kommunikationschef +46 708 64 47 02 

Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren.Vår position är där teknik och strategisk affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär och anpassar. Och vi har kort mellan plan och konkret handling. Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 44 nationaliteter och uppdrag i 21 länder. Tillsammans skapar vi morgondagen, vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.com 

Pressmeddelande i pdf