Cybercoms Hållbarhetsredovisning


2017-04-26, 10:00
Cybercom Group AB meddelar att bolagets hållbarhetsredovisning för 2016 i sin helhet finns publicerad på företagets webbplats via:

www.cybercom.com/2016-sv och www.cybercom.com/2016-eng

VD och koncernchef Niklas Flyborg kommenterar:

– Cybercom välkomnar den fjärde industriella revolutionen som ett verktyg för att driva utvecklingen i riktning mot Agenda 2030. Trots politisk oro i vår omvärld ser jag stort intresse och kraftfulla initiativ hos våra kunder för att utveckla samhället med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Hos Cybercom går innovation, digitalisering och minskad miljöpåverkan hand i hand tillsammans med IT-säkerhet, transparens och integritet. Vår väsentliga påverkan sker främst genom de lösningar vi utvecklar hos våra kunder, därför är en viktig KPI för oss Hållbara affärer. Under 2016 gav 69% av våra affärer positiva hållbarhetseffekter. För att bidra ytterligare har vi utvecklat tjänsten Sustainable Digitalisation Advisor, där vi hjälper våra kunder att förstå hur de kan ge en nettopositiv påverkan i samhället.

Niklas Flyborg, Cybercom

Cybercoms hållbarhetsredovisning är framtagen enligt de internationella riktlinjerna för hållbarhetsrapportering GRI G4, nivå Core. Cybercom undertecknade FNs Global Compact 2011 och följer dess tio principer för ansvarsfullt företagande. Rapporten utgör Cybercoms årliga kommunikation kring hur vi lever upp till och arbetar med dessa principer. I vår kommunikation använder vi oss främst av digitala kanaler. Hållbarhetsredovisningen är den enda trycksaken som vi producerar på koncernnivå.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef
+46 70 594 96 78

Kristina Cato, Hållbarhetsaccelerator och kommunikationschef
+46 708 64 47 02 

Om Cybercom 
Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara på den uppkopplade världens möjligheter. Våra konsulter och de lösningar de skapar tar oss hela vägen från nordisk offentlig sektors e-tjänster till mobilitet i Karibiska ö-världen, streamad media och förarlösa bilar i Europa, nationella eIDs, säkra kortbetalningar samt hälsoappar till sjukvården, uppkopplade lyftkranar och hissar och smarta industriella robotar. Cybercom grundades 1995. Idag täcker bolagets expertisområden hela ekosystemet inom kommunikationstjänster och IT-säkerhet. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann och 45 nationaliteter. Tillsammans skapar vi morgondagen, vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf