Cybercoms Hållbarhetsredovisning


2016-05-23, 15:35

Cybercom Group AB meddelar att bolagets hållbarhetsredovisning för 2015 i sin helhet finns publicerad på företagets webbplats via på www.cybercom.com/2015-sv och www.cybercom.com/2015-eng.

VD och koncernchef Niklas Flyborg kommenterar.

- Vi befinner oss i ett tidevarv som präglas både av fantastiska tekniska framsteg som skapar möjligheter att skapa en bättre värld, och en stor global oro med miljontals människor på flykt och instabil ekonomi. Världens ledare, innovatörer och medmänniskor har antagit 17 globala mål för att utveckla vår värld och säkra en hållbar och mer rättvis framtid. Detta till stor del med hjälp av teknikens möjligheter. Jag är övertygad om att vi, tillsammans med våra kunder och partners, kan vara med och göra skillnad – driva utvecklingen i rätt riktning.

Vi på Cybercom tycker att det är viktigt att ta ansvar för hur människor, miljö och samhälle påverkas av vår verksamhet och i förlängningen våra kunders. Vi arbetar aktivt med att minska vår egen påverkan på miljön och driver en dialog kring vad som är väsentligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett konsultbolags största potential ligger förstås i möjligheten att påverka kunder, och därigenom deras användare och slutkunder. Vårt erbjudande omfattar innovativa, säkra och effektiva lösningar som ska bidra till lönsamhet och hållbar utveckling genom exempelvis energi- och kostnadsbesparingar och framförallt minskad användning av ändliga resurser.

Cybercoms hållbarhetsredovisning är framtagen enligt de internationella riktlinjerna för hållbarhetsrapportering GRI G4, nivå Core. Cybercom undertecknade FNs Global Compact 2011 och följer dess tio principer för ansvarsfullt företagande. Rapporten utgör Cybercoms årliga kommunikation kring hur vi lever upp till och arbetar med dessa principer.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef  +46 70 594 96 78
Kristina Cato, Kommunikationschef +46 708 64 47 02

    
Om Cybercom

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. För oss är varje medarbetare en vinst. De driver Cybercoms utveckling framåt. Våra konsulter, de lösningar vi skapar tar oss hela vägen från offentlig sektors etjänster i Sundsvall, Stockholm och Helsingfors till operatörer och mobilitet i Karibiska ö-världen, via FNs Global Compact, förarlösa bilar, nationella eIDs och uppkopplade symaskiner och hissar. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster och säkerhet. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf