Cybercoms Compliance-portal får tummen upp av landstinget


2016-03-17, 10:30
Compliance-portalen – en viktig byggsten för informationssäkerheten 

I en ny rapport konstaterar landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting att införandet av compliance-processen med det tillhörande it-stödet, Compliance-portalen, bör prioriteras för att påskynda landstingets informationssäkerhetsarbete. Portalen är framtagen av it-konsultbolaget Cybercom och möjliggör för verksamheter att se över sin kravefterlevnad, identifiera risker och åtgärder.

- Det här bekräftar hur väl verktyget fungerar. Det är en flexibel plattform som underlättar uppföljning och utvärdering av landstingets regelverk och efterlevnadskrav inom bland annat informationssäkehet, säger Bo Strömqvist, Head of Secure Connectivity på Cybercom.

I rapporten lyfts Compliance-portalen fram som en väsentlig byggsten i landstingets ledningssystem för informationssäkerhet. Verktyget ger stöd till verksamheternas uppföljning av informationssäkerhetsarbetet.

- Stockholms läns landsting är ett föredöme som tar ett krafttag för att stärka ledningssystemet för informationssäkerhet. Det här sänder starka signaler till andra landsting att compliance-processen är en framgångsfaktor för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Snart sjösätts även MSB:s krav på rapportering av IT-incidenter för statliga myndigheter. GRC-verktyg blir allt viktigare i framtiden, säger Mikael Sundberg, kundansvarig på Cybercom.

Rapporten visar att Karolinska Universitetssjukhuset redan arbetar med Compliance-portalen och har ingått i landstingets pilotprojekt för införandet av compliance-processen på flera organisationsnivåer. Sjukhuset framhåller flera fördelar med verktyget, bland annat möjligheten till systematisk uppföljning av informationssäkerhetsarbetet och möjligheten att skapa åtgärdsplaner utifrån verktygets riskanalyser. Även Södersjukhuset kommer under året påbörja arbetet med informationssäkerhet i Compliance-portalen på lokal nivå och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) letar efter en lämplig verksamhet, som likt Karolinska kan vara en del av ett pilotprojekt för compliance-processen.

För ytterligare information, kontakta: 

Bo Strömqvist, Head of Secure Connectivity, Cybercom +46 704 45 25 20
Mikael Sundberg, affärsansvarig Compliance Portal, Cybercom +46 705 75 39 05
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig, Cybercom +46 708 64 47 02

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. För oss är varje medarbetare en vinst. De driver Cybercoms utveckling framåt. Våra konsulter, de lösningar vi skapar tar oss hela vägen från offentlig sektors etjänster i Sundsvall, Stockholm och Helsingfors till operatörer och mobilitet i Karibiska ö-världen, via FNs Global Compact, förarlösa bilar, nationella eIDs och uppkopplade symaskiner och hissar. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster och säkerhet. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf