Cybercoms app hjälper forskningen inom sjukvården


2017-09-14, 10:00
På uppdrag av forskare vid Landstinget i Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola har Cybercom utvecklat appen CyberPoll, ett säkert enkätverktyg som kan användas för studier inom exempelvis sjukvården. 

CyberPolls syfte är att löpande dokumentera studier eller undersökningar för att omgående få träffsäkra resultat. Systemet är byggt helt generiskt och det är de ansvariga för studien som väljer vilka frågor som ska ställas och när. Användaren väljer i sin tur vilka tider på dygnet den vill svara på frågorna och får en notis när det är dags.

Fördelen med tjänsten, inom sjukvården, är att tiden från det att en patient upplever en känsla till dess att patienten svarar på enkätfrågorna blir betydligt kortare än vid en traditionell studie. Du minskar därmed risken för systematiska fel och får ett tillförlitligare resultat.

– Digitaliseringen skapar möjligheter som tidigare inte varit möjliga, som i detta exempel: att kunna göra realtidsenkäter direkt i användarens vardag. Vi hoppas att detta ger ännu bättre underlag för bland annat forskningsstudier framöver, säger Johan Persbeck, chef Cybercom Karlskrona. 

Johan Persbeck, chef Cybercom Karlskrona.


I höst kommer mobiltjänsten att testas i en första studie. CyberPolls realtidsenkäter öppnar upp möjligheten för snabb återkoppling och kan användas inom flertalet områden för att effektivt få fram resultat för utvärdering. 

För mer information, kontakta Cybercom:

Johan Persbeck, chef Cybercom Karlskrona
+46 703 791 006

Kristina Cato, hållbarhetsaccelerator och kommunikationschef
+46 708 644 702 

Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara på den uppkopplade världens möjligheter. Våra konsulter och de lösningar de skapar tar oss hela vägen från nordisk offentlig sektors e-tjänster till mobilitet i Karibiska ö-världen, streamad media och förarlösa bilar i Europa, nationella eIDs, säkra kortbetalningar samt hälsoappar till sjukvården, uppkopplade lyftkranar och hissar och smarta industriella robotar. Cybercom grundades 1995. Idag täcker bolagets expertisområden hela ekosystemet inom kommunikationstjänster och IT-säkerhet. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann och 45 nationaliteter. Tillsammans skapar vi morgondagen, vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf