Cybercom vinner finska Statskontorets upphandling för utveckling och förvaltning av datalager


2016-12-13, 09:00
Uppdraget innefattar också Statskontorets rapporteringsprojekt Voima, som syftar till att implementera processer och rapportering för datainsamling om tjänster till medborgarna. Uppdragen är kopplade till ett Hansel-avtal som löper till den 31 maj 2020. 

Cybercom kommer att implementera Business Intelligence (BI) tillsammans med sin partner, Avarea.

Statskontoret är finansministeriets viktigaste partner i genomförandet av statsstyrningen. Statskontoret producerar koncerntjänster för staten inom ekonomiförvaltning och personaladministration, ansvarar för statens upplåning samt kassa- och skuldförvaltning och sköter statens bokföring.

”Vi är nöjda med samarbetet med Cybercom och Avarea. Den nya datalagringslösningen gör att vi får en bättre och mer mångsidig rapportering och uppföljning av innehållet i datalagret”, säger Tomi Poikola, CIO på statskontoret.

Avarea har för Statskontorets Finansieringsavdelnings räkning designat och implementerat ett datalager som konsoliderar data för finska statens skuldförvaltning och utlåning. Innehållet i datalagret hämtas från flera olika system.

”Det är roligt att vårt långa samarbete med Statskontoret fortlever genom att vi nu kommer att förvalta det nya datalagret och att samarbetet även kommer att omfatta rapporteringsprojektet Voima. Moderna lösningar ger nya möjligheter för rapportering och utnyttjande av data för beslutsfattande”, säger Päivi Karesjoki, CEO på Avarea.

”Vi är glada över att återigen vara involverade i utvecklingen av digitala tjänster för den offentliga sektorn. Cybercom är delaktiga i alla Hansels ramavtalsområden för IT-konsulttjänster. Cybercoms omfattande expertis ger kunden nya möjligheter att öka den operativa effektiviteten”, säger Timo Laaksonen, Director Public Services, Cybercom Finland. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomi Poikola, CIO, finska Statskontoret +358 50 329 1851
Timo Laaksonen, Director Public services, Cybercom Finland +358 50 558 7860
Kristina Cato, Communications and IR Manager, Cybercom Group +46 708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. För oss är varje medarbetare en vinst. De driver Cybercoms utveckling framåt. Våra konsulter, de lösningar vi skapar tar oss hela vägen från offentlig sektors etjänster i Sundsvall, Stockholm och Helsingfors till operatörer och mobilitet i Karibiska ö-världen, via FNs Global Compact, förarlösa bilar, nationella eIDs och uppkopplade symaskiner och hissar.  Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster och säkerhet. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf