Cybercom vill växa med LinkedIns #WelcomeTalent


2016-02-16, 13:30

- LinkedIns initiativ Welcome Talent är fantastiskt! Det förenklar för nyanlända att hitta praktikplatser i Sverige. Det ser vi som möjlighet för oss på Cybercom, för de nyanlända och för en bättre integration i Sverige, säger Niklas Flyborg, VD och koncernchef, Cybercom. I IT-världen talar vi ett universellt språk utan gränser mellan länder, kultur, kön, social bakgrund, ålder eller religion. Mångfald är bästa ingrediensen för oss, en möjliggörare för att utveckla innovativa lösningar.

Sverige har länge varit drivande i den digitala utvecklingen. Programmerare är det vanligaste yrket i Stockholm och efterfrågan ökar för varje dag. Ett kompetensunderskott på 60 000 IT-proffs i Sverige förväntas dock redan år 2020. Konkurrensen om talangerna är redan nu mycket hård.

- Att se världen som vår rekryteringsbas är en naturlig del av vårt arbetssätt. Redan 2014 besökte FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon oss för att se hur vi arbetade med arbetskraftsinvandring. Vi har tagit emot praktikanter under flera år och nu senast för några veckor sedan anställde vi en flykting från Syrien - Hicham. Men det har varit svårt att nå nyanlända. Welcome Talent kommer att underlätta för oss att minska kompetensgapet säger Cecilia Westerholm Beer, Head of Group HR på Cybercom. Den största nytta som vi i näringslivet kan göra för att integrera nyanlända är att välkomna dem i våra bolag. Det är en viktig del för att vi ska klara de stora flyktingströmmarna. Jag är stolt över att vi på Cybercom tar lead i detta och jag utmanar fler företag att göra detsamma – det berikar och hjälper oss att hitta nya talanger, fortsätter Cecilia.

Cybercom jobbar med Connectivity. Vi är övertygade om att en uppkopplad värld stärker människan, miljön, affären och samhället. Det ökar kunskapsutbytet och skapar demokratier i vårt samhälle - och i samhällen långt från vårt. Genom digitaliseringen tar vi kunskapskliv till städernas och glesbygdens utanförskap - i såväl Sverige som i världens alla hörn. Jobb och praktik är en stor och viktig del i integrationsprocessen. LinkedIns Welcome Talent (welcometalent.se) öppnar en viktig mötesplats för företag och nyanlända. Det bidrar till integrationen och vi kan växa med de kompetenser vi efterfrågar.

För ytterligare information, kontakta: 
Niklas Flyborg, VD- och koncernchef +46 705 94 96 78
Cecilia Westerholm Beer, HR-chef +46 708 57 86 70
Kristina Cato, Kommunikationschef +46 708 64 47 02

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. För oss är varje medarbetare en vinst. De driver Cybercoms utveckling framåt. Våra konsulter, de lösningar vi skapar tar oss hela vägen från Östersund till Karibiska ö-världen, via FNs Global Compact, förarlösa bilar, nationella eIDs och uppkopplade symaskiner och hissar.  Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf