Cybercom utvecklar mobilappen för finska myndigheters kommunikation med medborgarna


2017-05-24, 08:00
Befolkningsregistercentralen i Finland har valt Cybercom att utveckla och förvalta mobilappen för Suomi.fi-meddelanden. Avtalet sträcker sig från 2017 till 2021. Projektet är en del av det Nationella servicearkitekturprogrammet (KaPA). 

Digitaliseringen av den finska offentliga förvaltningen tar ytterligare ett betydande steg framåt. Det följer regeringens riktlinjer för att myndighetspost i framtiden i första hand skickas till en elektronisk postlåda i stället för att skicka vanliga brev. De medborgare som inte har möjlighet att använda elektroniska kanaler får fortsatt papperspost.

Webbtjänsten Suomi.fi erbjuder den offentliga förvaltningens kunder tillgång till tjänster, sina egna uppgifter och elektroniska meddelanden från myndigheter på ett och samma ställe.

– Användningen av internet har i hög grad flyttat över till mobila enheter och vid planeringen av Suomi.fi-tjänsterna har vi därför utgått från "mobile first". Alla våra webbtjänster är responsiva och för den elektroniska förmedlingen av meddelanden gör vi mobilappar som kan laddas ner på iOS- och Android-enheter. På det sättet kan vi skapa många funktioner som gör saker enklare för användarna jämfört med att enbart ha en webbläsarversion, berättar Janne Viskari som är chef för enheten Digitala tjänster vid Befolkningsregistercentralen.

De första mobilversionerna av Suomi.fi-meddelandena kommer redan i år för både Android- och iOS-plattformarna. I de mobiltjänsterna som riktas till medborgarna fäster man särskild uppmärksamhet vid bra användarupplevelse och hög tillgänglighet.

– Utvecklandet av Suomi.fi:s mobilappar främjar i hög grad de offentliga digitala tjänster som erbjuds medborgarna. Suomi.fi:s mobilmeddelandetjänster kommer att underlätta medborgarnas möjlighet att sköta sina ärenden med myndigheterna elektroniskt. Vi kan alltså uppskatta att den mobilapp som nu utvecklas kommer att användas av miljoner finländare. Vi är nöjda över att samarbetet mellan Cybercom och Befolkningsregistercentralen förstärks ytterligare i och med det här projektet, säger Veli-Matti Nurminen, verkställande direktör, Cybercom Finland.

För ytterligare information, kontakta:

Janne Viskari, Chef, Befolkningsregistercentralen
+358 295 535 022

Veli-Matti Nurminen, vd, Cybercom Finland
+358 50 385 9911

Kristina Cato, Kommunikationschef, Cybercom Group
+46 708 644 702

Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara på den uppkopplade världens möjligheter. Våra konsulter och de lösningar de skapar tar oss hela vägen från nordisk offentlig sektors e-tjänster till mobilitet i Karibiska ö-världen, streamad media och förarlösa bilar i Europa, nationella eIDs, säkra kortbetalningar samt hälsoappar till sjukvården, uppkopplade lyftkranar och hissar och smarta industriella robotar. Cybercom grundades 1995. Idag täcker bolagets expertisområden hela ekosystemet inom kommunikationstjänster och IT-säkerhet. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann och 45 nationaliteter. Tillsammans skapar vi morgondagen, vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf