Cybercom tilldelas Kammarkollegiets två viktiga ramavtal


2015-01-19, 11:00
Cybercom har tilldelats de två viktiga ramavtalen inom Kammarkollegiets nya stora ramavtalsupphandling Programvaror och tjänster 2014. 

Cybercom är en av sju leverantörer som får tilldelning i ramavtalet Programvaror och tjänster, Kontorsstöd. Avtalet gäller i två år med option på ytterligare två år och beräknas totalt att vara värt 1100 MSEK per år. 

Cybercom är även en av sex leverantörer som får tilldelning i ramavtalet Programvaror och tjänster, Grundläggande IT. Avtalet gäller i två år med option på ytterligare två år och beräknas totalt vara värt cirka 300 MSEK per år. 

Båda avtalen ger stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då upphandlingen omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, programvara som levereras med hårdvara för installation i kunds IT-miljö (s.k. appliance), appar och molntjänster. Vidare omfattas också paketerade tjänster som i upphandlingarna kallas Kundunik tjänsteleverans.

För båda avtalen gäller en avtalsspärr om 10 dagar räknat från dagen när underrättelse om tilldelningsbeslutet skickas. Avtalsspärren löper ut den 2015-01-27.

- Vi är mycket glada över detta besked. Att få tilldelning i båda dessa viktiga upphandlingar befäster, tillsammans med de andra stora ramavtalen vi nu har, vår starka position som helhetsleverantör till svensk offentlig sektor, säger Pär Abelson, ansvarig offentlig sektor, Cybercom.

- Offentlig sektor är ett av våra tre strategiska marknadssegment och det är därför glädjande att igen konstatera att vårt målmedvetna arbete ger resultat. Vi har visat god tillväxt inom både svensk och finsk offentlig sektor det senaste året och med dessa båda avtal ser jag stora möjligheter fortsätta stärka vår position inom det uppkopplade samhället de kommande åren, säger Niklas Flyborg, vd och koncernchef, Cybercom. 

För mer information, kontakta:
Pär Abelson, Segmentsansvarig, Offentlig sektor +46 73 520 00 25 
Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 705 94 96 78 
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02 

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf