Cybercom stärker Sida i den uppkopplade världen


2014-10-15, 10:00
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida tecknar nytt ramavtal med Cybercom. Avtalet gäller upptill fyra år inom IT-Governance, IT-Arkitektur och Basplattform. 

– Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom deras arbete och tillsammans med andra bidrar de till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Vi är mycket stolta över delaktiga i detta ansvarfulla arbete, säger Niklas Flyborg, VD och koncernchef Cybercom Group.

Ramavtalet har upphandlats i fyra delområden. En leverantör per delområde har utsetts i mycket hård konkurrens. Cybercom tilldelades tre av dessa fyra områden. IT-Governance, IT-Arkitektur och Basplattform. Ramavtalet gäller upptill fyra år och beräknas i sin helhet att ha ett ordervärde om 6 MSEK per år. 

– Avtalet är glädjande framförallt eftersom det innebär att vi nu kan arbeta tätt med Sida inom dessa utvalda områden under en längre tid. De är en viktig kund till oss, vi har samarbetat i flera projekt tidigare. De vet att dra nytta av digitaliseringen och den uppkopplade världen för att stärka och underlätta sitt arbete, säger Pär Abelson, ansvarig för offentlig sektor, Cybercom. 

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Flyborg, VD Cybercom Group +46 70 594 96 78 
Pär Abelson, Segmentsansvarig, Offentlig sektor +46 73 520 00 25 
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf