Cybercom lanserar Upphandlingskollen


2014-11-10, 10:00
Upphandlingskollen är ett verktyg som Cybercom tillhandahåller helt kostnadsfritt för att hjälpa företag och myndigheter att upphandla säkrare IT. Det är ett väl avvägt koncentrat av de etablerade regelverken och ska ses som en viktig checklista vid kravställningen. 

Upphandlingskollen är tänkt att fungera som ett enkelt och användbart stöd i alla typer av IT-upphandlingar för att säkerställa att de kritiska säkerhetsaspekterna ingår redan från början. Det är dessutom mer kostnadseffektivt att investera i säkerhet i upphandlingsfasen av IT, jämfört med att göra det för ett system som tagits i drift. 

– Det är svårt att ställa krav på säkerhet i IT-upphandlingar. Men lyckas man uppnår man betydligt fler kvalitetsaspekter än just säkerhet, oavsett om man är beställare eller leverantör. Det finns alltså många skäl till att prioritera säkerhetsaspekten i IT-upphandlingar, och det är därför vi skapat Upphandlingskollen, säger Bengt Berg, chef för Compliance Management Services, Cybercom.

– Vi blir ofta inkallade när olyckan väl är framme, men det är viktigt att alla som arbetar med upphandlingar av IT tar sitt ansvar och föregriper problemet. Rätt säkerhetskrav i upphandlingsfasen är mer säkerhet per investerad krona. Vi hoppas verkligen att Upphandlingskollen ska bidra till att detta, säger Bo Strömqvist, Säljchef, Cybercom.

Kraven och kontrollpunkterna i Upphandlingskollen är ett koncentrat av välkända regelverk som till exempel ISO27000-serien (SIS), Procurement Language for SCADA Systems (U.S. Department of Homeland Security) och Critical Security Controls (Sans Institute). Kraven har bearbetats, prioriterats och omformulerats för att kunna användas enkelt och effektivt i upphandlingssituationer.

För att upptäcka mer om Upphandlingskollen, besök www.upphandlingskollen.se 

Välkommen på frukostseminarium den 20 november, se bifogad inbjudan. 

För mer information, kontakta:
Bengt Berg, chef för Compliance Management Services +46 708 25 00 29 
Bo Strömqvist, Säljchef +46 704 45 25 20 
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02 

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf