Cybercom ingår strategiskt samarbete med Amazon Web Services för att bredda möjligheterna kring den nya AWS-regionen i Stockholm.


2018-09-20, 09:14

  • Ett strategiskt initiativ – Cybercom AWS Business Group – fokuserat på AWS har startats för att hjälpa mellanstora kunder med övergången till molnet. AWS kommer att ha dedikerade resurser som ska stödja Cybercom och deras kunder.
  • Cybercom har nu över 75 AWS-certifierade experter i Norden.
  • Cybercom AWS Business Group kommer att vara en katalysator för kunder som vill flytta sina arbetsinsatser till den nya AWS-regionen i Stockholm.

Stockholm, September 20, 2018 – Cybercom, ett ledande IT-konsultbolag i Norden, har i dag undertecknat ett strategiskt samarbete med Amazon Web Services, Inc. (AWS) för att hjälpa företag och organisationer att accelerera resan över till molnet och skynda på deras digitala transformation.

För att driva på den digitala transformationen genom molnanvändande har Cybercom startat Cybercom AWS Business Group i Norden. Den nya avdelningen ska främst arbeta med mellanstora och stora organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Genom att anamma goda AWS-exempel möjliggör Cybercom AWS Business Group en smidig, snabb och lyckad övergång till molnet. Cybercom kommer att utgå ifrån AWS Well-Architected Framework och de rekommenderade AWS-metoderna för att skapa säkra och skalbara infrastrukturer som når den högsta potentialen av de molnbaserade tjänsterna. AWS kommer att ha resurser med särskilt fokus på att stödja Cybercom och deras nordiska kunder.

Cybercom AWS Business Group kommer också att arbeta med att hjälpa kunder dra nytta av den nya AWS-regionen i Stockholm och erbjuda molntjänster med låg latens samtidigt som kunder har möjlighet att lagra och behålla sin data i Norden – något som kan åtgärda möjliga integritetsutmaningar kring datalagring.

Cybercom är en AWS Advanced Partner och har över 75 AWS-certifierade experter i Norden som redan idag arbetar med övergången till molnet för en växande AWS-kundbas. Cybercom är även en officiell nästa-generationsåterförsäljare och en DevOps Competence Partner.

Raimo Mäenpää, CIO på SOK – en finländsk kooperation inom handels- och servicebranschen och kund till Cybercom – välkomnar Cybercom AWS Business Group:

- Cybercoms starka molnexpertis och kvalitet på tjänsterna har mött alla våra förväntningar från samarbetets start, och vi är imponerade över deras skickliga och växande lokala AWS-kompetens. SOK har arbetat med Cybercom och AWS för att tillsammans arbeta med SOKs digitala strategi för att bättre kunna möta våra kunders och partners behov. Vi räknar med att ta emot fler molnexperter via Cybercom AWS Business Group för att kunna arbeta med våra molnplattformar, utveckling av nya applikationer i molnet, samt övergången till molnet från för befintliga applikationer, berättar Raimo Mäenpää.

- Vi är väldigt glada över att kunna berätta om det nya strategiska samarbetet och är väl förberedda att trappa upp det genom Cybercom AWS Business Group. Den kommande lanseringen av den nya AWS-regionen kommer bara att göra detta arbete ännu mer spännande och vi ser verkligen fram emot att sätta in en ny växel och ta molnet in i framtiden, säger Niklas Flyborg, vd på Cybercom.

- Vi vet av erfarenhet att en stark, lokal tjänsteleverantör är avgörande för att driva innovation och skapa värde för organisationer. Vi är glada över att kunna utveckla och fördjupa vår nuvarande relation till Cybercom som kommer att kunna förstärka den digitala transformationen av nordiska kunder och hjälpa dem dra nytta av skalbarheten och utbudet av alla tjänster AWS har att erbjuda, berättar Guido Bartels, Nordenchef på AWS.

- Vi har över 20 års erfarenhet av hostingtjänster. Dessutom har vi varit partner till AWS sedan 2012, vilket ger oss en stark grund att designa, bygga, migrera och arbeta med många olika arbetsinsatser på – och det är tack vare alla våra fantastiska kunder och högt motiverade AWS-specialister, berättar Tony Hendrell, chef för Cybercom AWS Business Group på Cybercom.

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Tony Hendrell, Chef för Cybercom AWS Business Group, +358 40 554 9692

Kristina Cato, Hållbarhets- och kommunikationschef, +46 708 64 47 02 

 

Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren. Vår position är där teknik och strategisk affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär och anpassar. Och vi har kort mellan plan och konkret handling. Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 44 nationaliteter och uppdrag i 21 länder. Tillsammans skapar vi morgondagen, vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.com