Cybercom har vunnit finska Tullens upphandling av experttjänster inom test


2017-02-21, 09:00
Cybercom har vunnit den upphandling av experttjänster inom test som finska Tullen har gjort via Hansels ramavtal för it-konsulttjänster. Avtalet gäller till och med 31 maj 2021.  

Finska tullen har flera utvecklingsprojekt på gång under de kommande åren. Exempel på sådana är UTU-projektet för en omfattande reformering av tullklareringen, TERHO-projektet för utveckling av system för förvaltning och kontroll av uppgifter och resurser samt 24/7-projektet för bättre tillgänglighet. För att de här projekten ska kunna genomföras framgångsrikt måste också testningen utvecklas. 

"Med det samarbete vi nu har inlett med Cybercom kan vi trygga tillräckligt kunnande och få tillräcklig testkapacitet till våra projekt. Cybercoms kompetens och erfarenhet av test hjälper oss att svara mot de ständigt föränderliga testbehoven och utvecklingen av testtjänster", säger testningschef Sanna Qvist från Tullen.

Cybercom är statsförvaltningens ramavtalsleverantör inom alla sju delområden för it-konsulttjänster. Cybercom deltar aktivt i utvecklingen av den offentliga sektorns digitala tjänster, som berör alla finländare.

"Tullen är en av våra nya kunder. Det känns bra att vara med och utveckla Tullens testverksamhet i samarbete med deras egna experter. Vi kan stödja Tullens tester med vårt gedigna tekniska kunnande och långa erfarenhet. Vårt samarbete med Tullen förstärker ytterligare vår position inom digitala tjänster för den offentliga förvaltningen", berättar Veli-Matti Nurminen, regionchef Cybercom Finland. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sanna Qvist, testningschef, Tullen +358 40 332 8885 
Veli-Matti Nurminen, regionchef Cybercom Finland +358 50 385 9911 
Kristina Cato, kommunikationschef, Cybercom Group +46 708 644 702 

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. För oss är varje medarbetare en vinst. De driver Cybercoms utveckling framåt. Våra konsulter, de lösningar vi skapar tar oss hela vägen från offentlig sektors etjänster i Sundsvall, Stockholm och Helsingfors till operatörer och mobilitet i Karibiska ö-världen, via FNs Global Compact, förarlösa bilar, nationella eIDs och uppkopplade symaskiner och hissar. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster och säkerhet. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf