Cybercom gör Skatteverkets digitala Underskrifttjänster


2014-11-17, 10:15
Skatteverket väljer Cybercom till leverantör av digitala Underskriftstjänster. Avtalet täcker två år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Affärsvärdet är beräknat till 30 MSEK för de första två åren. 

– Det är mycket betydelsefullt att vinna detta säkerhetsuppdrag. Det befäster vår starka position inom Connected Identity, ett område med god tillväxtpotential. Med dessa federationer och möjliggörande säkerhetskoncept skapas nya förutsättningar för samverkan och Connectivity i bred bemärkelse i samhället. Tiden är därmed förbi när säkerhetslösningarna utgjorde ett hinder för verksamheters digitala utveckling, säger Bo Strömqvist, säljchef Cybercom Group.

Underskriftstjänsten fungerar både mot det nuvarande systemet för e-legitimationer (BankID och Telia) samt det nya ”Federationstjänster för svensk e-legitimation”, som E-legitimationsnämnden med hjälp av Cybercom tillhandahåller för offentlig sektor. 

– Förtroendet från Skatteverket gör oss mycket stolta. Det här är ett uppdrag unikt i branschen och visar än en gång att vi har ledande kompetens och leveransförmåga inom säkerhets- och federationsområdet. Vi levererade det nya svenska publika e-legitimationssystemet till E-legitimationsnämnden förra året. Tillsammans med underskriftstjänsten till Skatteverket ger det oss fantastiska möjligheter att hjälpa andra offentliga aktörer att gradvis migrera sina e-tjänster in i det nya federationsbaserade e-legitimationssystemet, säger Björn Lindeberg, affärsansvarig Cybercom.

Leveransen sker under ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster och omfattar en komplett tjänsteleverans för digitala underskrifter till vilken Skatteverket kopplar samtliga sina e-tjänster för svenska medborgare. Säkerhetskraven är mycket höga.

För mer information, kontakta:
Bo Strömqvist, Säljchef +46 704 45 25 20 
Björn Lindeberg, Affärsansvarig +46 733 14 49 90 
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf