Cybercom gör Landskronas webb


2015-08-25, 10:00
Cybercom har vunnit uppdraget att utveckla Landskrona Stads nya webb, landskrona.se. Avtal är tecknat för 2 år, med möjlig förlängning och vidareutveckling upp till 5 år. Nya moderna funktioner ska implementeras tillsammans med en ny teknisk plattform, innehållshanteringssystemet Episerver. 

- Landskrona stad arbetar mycket med sitt varumärke där webben är en viktig kanal att lyfta och marknadsföra Landskrona. Den ska ge lättillgänglig information om kommunal service för alla invånare, företagare och besökare. Våra experter inom digitala kanaler och UX kommer att säkerställa bästa möjliga användarvänlighet, säger Fredrik Sjöholm, kundansvarig, Cybercom. 

Webben kommer att utvecklas i responsiv design och optimeras för sökmotorer samt följa WCAG 2.0 standard och E‐delegationens riktlinjer. 

- Jag är mycket glad över det förtroende vi fått från Landskrona Stad. Det stärker Cybercoms position ytterligare inom offentlig sektor i södra Sverige, vilket är viktigt för oss, säger Conny Karlsson, regionchef Cybercom Öresund. 

Landskrona stad har ca 43 000 kommuninvånare och ca 3 000 anställda. Staden är vackert belägen vid kanten av Öresund och har bra och effektiva kommunikationer med angränsande städer vilket gör den intressant att bo och arbeta i. Landskrona.se ska återspegla detta och samtidigt vara enkel att redigera för redaktörerna. 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Sjöholm, kundansvarig, Cybercom +46 70 344 72 82
Conny Karlsson, regionchef Cybercom Öresund +46 70 710 79 08
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig, Cybercom +46 708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf