Barn och ungdomar vill förbjuda mobiltelefoner i klassrummen


2018-06-29, 08:00

Barn och ungdomar vill förbjuda mobiltelefoner i klassrummen

Sju av tio svenska barn och ungdomar i åldern 12 till 17 vill förbjuda mobiltelefoner i Sveriges klassrum. Nästan hälften tycker dessutom att deras föräldrar, syskon och kompisar använder sina mobiler och surfplattor för ofta och för mycket. Det visar undersökningen Ung online som genomförts av Cybercom.

Undersökningen visar att Sveriges barn och ungdomar spenderar mycket tid med sina uppkopplade prylar. Drygt hälften (55 procent) i åldern 12 till 17 år uppger att de spenderar mer än fyra timmar på vardagar uppkopplade på nätet med antingen mobiltelefonen, surfplattan eller datorn. Under lediga dagar är siffran ännu högre – då är det åtta av tio (80 procent) som spenderar mer än fyra timmar.

Men trots det visar alltså rapporten Ung online, som bygger på ett trettiotal frågor om barn och ungdomars attityder till och användning av internet, att hela 69 procent av de tillfrågade är för ett mobiltelefonförbud i klassrummen under lektionstid.

Samtidigt tycks barn och ungdomar ha ett kluvet förhållande till sina smartphones. En tredjedel (28 procent) uppger att de inte kan vara utan den i mer än en timme åt gången, samtidigt som fyra av tio (40 procent) tycker att deras familjemedlemmar och kompisar använder mobil eller surfplatta för mycket.

Väl uppkopplade är den enskilt vanligaste sysselsättningen att titta på film av olika slag. Nästan samtliga (93 procent) av under­sökningens barn och ungdomar uppger att de tittar på streamad film på t.ex. YouTube eller andra streamingtjänster på sin fritid. Näst vanligast är social interaktion med kompisar på platt­formar som Kik, Snapchat och Messenger (82 procent), följt av musik­, radio­ eller poddlyssning (76 procent).

Drygt sju av tio (72 procent) upp­ger att de spelar spel på nätet. Här skiljer det sig mellan könen då andelen nätspelande pojkar är 92 procent medan andelen nätspelande flickor uppgår till 51 procent.

– Undersökningen ger oss värdefulla insikter om barn och ungdomars internetvanor och attityder till den uppkopplade vardagen. I egenskap av IT-konsultbolag är vi med och skapar morgondagens uppkopplade svenska samhälle. Genom att ta reda på hur barn och ungdomar i Sverige använder och förhåller sig till internet idag kan vi förhoppningsvis använda de kunskaperna för att utveckla hållbara lösningar och produkter där IT är en naturlig och välkommen del av deras framtida vardag, säger Niklas Flyborg, VD på Cybercom.

Ung online omfattar 1049 intervjuer med personer i åldern 12 till 17 år bosatta i Sverige. Undersökningen genomfördes under perioden 22 till 30 maj 2018 av analysföretaget Userneeds på uppdrag av Cybercom.

 

Ladda ner undersökningen Ung online i sin helhet här: www.cybercom.com/sv/ungonline

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef                                                             +46 70 594 96 78

Kristina Cato, Hållbarhets- och kommunikationschef                                    +46 708 64 47 02

 

Om Cybercom
Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren.Vår position är där teknik och strategisk affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär och anpassar. Och vi har kort mellan plan och konkret handling. Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 44 nationaliteter och uppdrag i 21 länder. Tillsammans skapar vi morgondagen, vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.com