Avnotering av Cybercom – sista handelsdag 30 december 2015


2015-12-14, 10:30

Viltor AB äger mer än 90 procent av aktierna i Cybercom Group AB (publ) och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Cybercom. Med anledning av detta har styrelsen för Cybercom ansökt om avnotering av Cybercoms aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan. Sista dag för handel i Cybercoms aktier är den 30 december 2015. 

Cybercom Group AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, kontakta:
Ulrika Dellby, styrelseledamot +46 702 78 08 88 

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 705 94 96 78

Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cybercom är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2015 klockan 10:30.

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som tillhandahåller lösningar för ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom IT- och kommunikation. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och har sedan 1999 varit noterat på Nasdaq Stockholm, Small cap. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf