Årsredovisning- och hållbarhetsredovisning 2014


2015-04-16, 14:50
Cybercom Group AB (publ) meddelar att bolagets kombinerade års- och hållbarhetsredovisning för 2014 i sin helhet finns publicerad på företagets webbplats.  

Cybercoms kombinerade års- och hållbarhetsredovisning 2014 är publicerad på www.cybercom.com/2014-sv och www.cybercom.com/2014-eng.

Cybercoms hållbarhetsredovisning är framtagen enligt de internationella riktlinjerna för hållbarhetsrapportering GRI G4, nivå Core. Cybercom undertecknade FNs Global Compact 2011 och följer dess tio principer för ansvarsfullt företagande. Rapporten utgör Cybercoms årliga kommunikation kring hur vi lever upp till och arbetar med dessa principer. 

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78

Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf