Vägverket tecknar avtal med Cybercom


2008-05-07, 08:00
Vägverket har tecknat avtal med Cybercom för implementering av elektronisk dokument- och ärendehantering. Avtalet sträcker sig över 5 år med option på förlängning med upp till 5 år.

– Vi är mycket glada för förtroendet vi fått från Vägverket. Vi ser också många möjligheter att inom de närmaste åren kunna hjälpa flera andra verksamheter runt om i landet att effektivisera administrationen och öka servicen till medborgare, säger Anders Franzén, vd på Cybercom Sweden East.

Vägverket har fattat beslut om att investera i ett nytt informationssystem för dokument- och ärendehantering. Idag hanterar Vägverket drygt upp emot en miljon ärenden årligen. Införandet inleds med två ärendetyper omfattande ca 100 interna användare och ca 10 000 ärenden årligen och inom en tre års period beräknas samtliga 25 ärendetyper vara införda i ärendehanteringssystemet. Totalt kommer 1 500 medarbetare på Vägverket att arbeta med den nya lösningen.

Inom Vägverket hanteras dagligen en mängd olika kundärenden. För att snabbt kunna möta ökade krav och internationella standards från såväl kunder som företag och andra myndigheter ska Vägverket införa ett IT-stöd för ärendehantering; en standardprodukt som utgör en gemensam teknisk plattform för ärendehantering

Efter en urvalsprocess fann Vägverket att Cybercom som tjänsteleverantör och plattformen W3D3 uppfyllde de behov och krav vägverket hade satt upp gällande dokument- och ärendehantering. Ärendehanteringen kommer at hanteras via W3D3 och dokumenthanteringen via Microsoft SharePoint 2007. Implementeringen av informationssystem för dokument- och ärendehantering ger möjlighet att hantera, distribuera, publicera och arkivera Vägverkets dokument.

– Vi har i många tidigare projekt infört dokument- och ärendehanteringsprodukten W3D3 som rankats högst i de flesta kategorier hos Vervas (tidigare del av Statskontoret) upphandling/IF 2005. Cybercom samarbetar med FormPipe Software som äger produkten och vi märker en konstant ökad efterfrågan från organisationer som vill införa e-förvaltning, säger Andreas Lalangas, säljansvarig, Cybercom Sweden East.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Franzén, VD, Cybercom Sweden East, 0705-26 75 15
Andreas Lalangas, Key Account Manager, Cybercom Sweden East, 08-726 76 04
Patrik Anshelm, tf. Informationschef, Cybercom Group 070-971 12 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS).
Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 850 anställda med
uppdrag världen över och 27 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf