Teleste och Cybercom utökar samarbetet inom R&D


2009-03-23, 09:00
Telekomleverantören Teleste och Cybercom Plenware har träffat en överenskommelse om samarbete kring forskning och utveckling (R&D). Samarbetet sträcker sig över två år.

Överenskommelsen innebär att Cybercom Plenware får ansvaret för att driva delar av Telestes utvecklingsarbete. Som en följd av samarbetet flyttar 23 av Telestes medarbetare över till Cybercom med oförändrade villkor.

– Vi får större flexibilitet i vår resursplanering och säkerställer vår fortsatta tillväxt, samtidigt som vi kan koncentrera oss mer på vår kärnverksamhet. Det här betyder också att vi förstärker vårt etablerade samarbete med Cybercom, säger Esko Myllylä, teknisk direktör på Teleste.

– Det är mycket glädjande att vi kan utvidga samarbetet med Teleste. Den nya överenskommelsen ger oss en betydande förstärkning av vår kompetens inom hårdvarudesign och Linux-baserad mjukvaruutveckling. Vi är också nöjda med att kunna lyfta vårt samarbete med Teleste till den strategiska nivån, säger Hannu Meskanen, vd för Cybercom Plenware.

– Det betyder mycket att Teleste visar så stort förtroende för oss, och vi ser en god potential för att ytterligare bredda vårt samarbete framöver. Våra affärsrelationer förstärks genom outsourcingkontrakt och ger en långsiktig stabilitet, säger Patrik Boman, koncernchef för Cybercom Group.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Boman, koncernchef Cybercom Group
+46 73 983 89 79
Jukka Rinnevaara, koncernchef Teleste
+358 2 2605 866 el. +358 400 747 488
Esko Myllylä, teknisk direktör Teleste
+358 2 2605 693 el. +358 40 554 0463
Hannu Meskanen, vd Cybercom Plenware
+35 8 50 14 87
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group
+46 708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster, inbyggda system och telekom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Om Teleste
Teleste grundades 1954 och är en internationell teknikkoncern som specialiserat sig inom system och lösningar för bredbandskommunikation. Koncernens två strategiska affärsområden är kabelnätverk för bredband respektive videonätverk. Merparten av verksamheten drivs genom systemintegratörer. Inom bägge affärsområden är Teleste rankad som en ledande leverantör inom respektive marknad och företaget är erkänt för att leverera lösningar som ständigt ligger i framkant på utvecklingen. Koncernens nettoomsättning för 2008 var 109 miljoner Euro och antalet anställda 677. Företaget har omkring 30 kontor över hela världen och över 90% av Telestes nettoförsäljning sker utanför Finland. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Helsingfors.

Pressmeddelande i pdf