Styrelsen kommenterar uppköpserbjudande från JCE Group


2006-10-02, 12:18

Aktieägarna i Cybercom Group Europe AB (publ.) har i dag mottagit ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i bolaget genom ett pressmeddelande från JCE Group.

Cybercoms styrelse kommer nu att utvärdera det lämnade budet och återkomma med ett utlåtande i god tid innan acceptfristen utgår. Styrelsen kommer även att ge i uppdrag till en oberoende aktör att ta fram en så kallad fairness opinion som kommer publiceras i samband med styrelsens utlåtande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per-Eric Fylking, styrelsens ordförande, Cybercom, tel 0703 206 070
Mats Alders, vd och koncernchef, Cybercom, tel 070 725 32 00
Kristina Svensson, informationschef, Cybercom, tel 0708 644 702

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 450 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf