Styrelsen i Cybercom har beslutat att i likhet med 2006 föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007. Styrelsen justerar även de finansiella målen.


2008-03-14, 14:45

Styrelsen i Cybercom har beslutat att i likhet med 2006 föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007. Cybercoms styrelse har konstaterat att det finns en betydande potential att fortsätta växa på befintliga och nya marknader och att utveckla bolaget till ett internationellt IT-konsultbolag med global leveranskapacitet.

- 2007 levererade Cybercom det högsta resultatet någonsin. Integrationsarbetet av auSystems och Plenware går enligt plan. Nu ökar vi takten i arbetet med att utveckla och stärka vårt koncept och vår position. Vi gör ett antal investeringar för att ta oss in i nästa expansionsfas, vilket skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt och god lönsamhet, säger Patrik Boman, VD och koncernchef.

Målet för koncernens organiska tillväxt är 15 procent i genomsnitt per år över en konjunkturcykel. Målet för koncernens lönsamheten revideras till att bolaget långsiktigt ska redovisa en rörelsemarginal om 13 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Wigon Thuresson, styrelseordförande, Cybercom Group, tel +41 79 844 14 15
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group, tel 073-983 89 79
Patrik Anshelm, tf. Informationschef, Cybercom Group, tel 070-971 12 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, ernet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har ca 1 850 anställda med uppdrag världen över och 27 kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf