Styrelseledamot avgår från Cybercoms styrelse


2008-07-02, 16:40
Då Eva Gidlöf har utsetts till affärsområdeschef inom TietoEnator så lämnar hon med omedelbar verkan sitt uppdrag som ledamot i Cybercoms styrelse.

– Eva Gidlöf har tillfört viktig kompetens i styrelsen och alltid verkat för Cybercoms bästa. Under rådande omständigheter kan Eva inte längre delta i Cybercoms styrelsearbete och lämnar därför med omedelbar verkan sitt uppdrag som ledamot. Eva kommer inte att ersättas under innevarande verksamhetsår, säger Wigon Thuresson styrelseordförande för Cybercom.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Wigon Thuresson, styrelseordförande, Cybercom Group, tel 0734 126 602
Patrik Anshelm, tf. Informationschef, Cybercom Group, tel 0709 711 284

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, bank och finans, handel samt offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 900 anställda med uppdrag världen över och egna kontor på 27 orter i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börs. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf