Stockholms Läns Landsting väljer Cybercom


2014-02-06, 10:00
Stockholms Läns Landsting (SLL) har tecknat avtal med Cybercom gällande Cybercoms Compliance Portal. Avtalet täcker SLLs samtliga verksamheter över 1 år med en option på ytterligare 1 års förlängning. 

Stockholms läns landsting har mycket höga krav på informations- och IT-säkerhet i sina verksamheter och ett behov att kunna hantera informationssäkerheten i en stor och komplex miljö. 

- Landstinget har valt vår Compliance Portal som metod- och processtöd för sitt arbete med systematisk kravhantering och uppföljning, säger Mikael Sundberg, Affärsenhetschef Secure, Cybercom Sweden. 

Cybercoms tjänst Compliance Portal är ett professionellt GRC-verktyg (Governance Risk and Compliance) med fullt stöd även för risk management. Compliance Portal stödjer innovativa processer inom kravuppfyllnad genom en interaktiv kravhantering och visar status på verksamhetens säkerhet i realtid. 

- Vi är mycket stolta över det förtroende vi fått från SLL. Det är en viktig kund till oss och genom detta avtal utökas vårt åtagande väsentligt hos dem, säger Niklas Flyborg, VD och koncernchef, Cybercom Group. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Niklas Flyborg, VD och koncernchef 070 594 96 78
Mikael Sundberg, Affärsenhetschef Secure Cybercom Sweden 070 575 39 05 
Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom Group 070 864 47 02 

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 

Pressmeddelande i pdf