Skatteverket väljer Cybercom


2013-09-11, 13:50
Skatteverket tecknar ramavtal med Cybercom gällande konsulttjänster på orterna Göteborg, Solna och Östersund. Avtalet löper över ett år med en option på ytterligare ett år. Ramavtalets totala värde uppskattas till 150 MSEK. Cybercom är en av tio utvalda leverantörer.

– Vi är mycket glada över det förnyade förtroende som Skatteverket ger oss. Det är en myndighet som på ett effektivt sätt tar tillvara på den uppkopplade världens möjligheter och vi är stolta över att få bidra till deras utveckling, säger Pär Abelson, kundansvarig, Cybercom.

Skatteverkets IT-avdelningar finns i Solna, Umeå, Göteborg, Västerås, Östersund och Visby med totalt cirka 750 anställda. Ramavtalet täcker även Kronofogdemyndigheten och e-legitimationsnämnden.

– Offentlig sektor är ett viktigt område för oss där våra åtaganden växer i omfattning. Att Skatteverket ger oss fortsatt förtroende befäster vår position. Det nya avtalet ger oss även möjlighet att samarbeta med Skatteverket i Göteborg och Östersund, vilket vi ser som en stor potential, säger Bo Strömqvist, Säljchef, Cybercom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Strömqvist, Säljchef Cybercom +46 704 452 520 

Pär Abelson, Kundansvarig, Cybercom +46 735 200 025

Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom +46 708 644 702

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf