Sjukvårdsrådgivningen SVR AB tecknar driftsavtal med Cybercom


2009-06-01, 09:00
Sjukvårdsrådgivningen SVR AB har valt att teckna driftsavtal med Cybercom avseende HSA, den nationella katalogtjänsten över vård och omsorg, med tillhörande stödtjänster. Avtalet gäller i tre år med option på ytterligare ett plus ett år, och är värt cirka 1,5 miljoner kronor per år.

Avtalet innebär att Cybercom kommer att leverera driften av den nationella katalogen som en tjänst, med tillhörande stöd- och tilläggstjänster.

HSA är en elektronisk katalog för gemensam information på nationell nivå om personer, enheter och funktioner i svensk vård och omsorg. HSA utgör en förutsättning för flera nationella IT-lösningar, som ställer höga krav på tillgänglighet och funktion. Den har två huvudsakliga användningsområden, vårdsökning och som underlag för säkerhetslösningar.

– Vi fick in flera intressanta anbud, och är mycket nöjda med resultatet av de utvärderingar och förhandlingar som genomförts. Cybercom har inkommit med det sammantaget ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och vi är övertygade om att vi kommer att få en kompetent och noggrann leverantör av HSA, säger Christian Elmehagen, upphandlingsansvarig för HSA och förvaltningschef på Sjukvårdsrådgivningen SVR AB.

– HSA är en viktig del av den nationella IT-infrastrukturen, och vi är glada och stolta över att få fortsatt förtroende att leverera denna tjänst. Leveransen är en betydelsefull komponent i vår långsiktiga satsning inom e-förvaltning, och en viktig plattform för fortsatt utveckling av e-tjänster inom området, säger Alexandra Trpkoska, affärsenhetschef på Cybercom Sweden East AB.

För mer information, kontakta:
Alexandra Trpkoska, affärsenhetschef Cybercom Sweden East AB 073-502 60 16
Christian Elmehagen, upphandlingsansvarig HSA och förvaltningschef Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, 08-452 78 11
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group 0708-64 47 02

Om Cybercom
Cybercom Group är ett konsultföretag inom IT- och telekom som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster, inbyggda system och telekom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf