Rådgivare utsedda av styrelsen i Cybercom för att utvärdera JCE:s offentliga erbjudande


2006-10-12, 15:19

Den 2 oktober 2006 lämnade JCE Group AB ett offentligt erbjudande om att förvärva aktier i Cybercom Group Europe AB (publ) för kontant 38 kronor per aktie. Erbjudandet motsvarar en budpremie om cirka 3,8 procent jämfört med sista betalkurs vid senaste handelsdag innan offentliggörandet av erbjudandet.

Cybercoms styrelse har, i syfte att utvärdera erbjudandet från JCE och utreda eventuella andra alternativ för Cybercom, utsett Erneholm & Haskel som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som juridisk rådgivare.

- I den nu uppkomna situationen är det styrelsens avsikt att, som i ett led i processen att utvärdera JCE:s offentliga erbjudande, även undersöka möjligheterna för alternativa erbjudanden i syfte att säkerställa bästa aktieägarvärde för Cybercoms samtliga aktieägare, säger Per-Eric Fylking, Cybercoms styrelseordförande.

Styrelsen i Cybercom avser att lämna en rekommendation till Cybercoms aktieägare omkring den 10 november 2006, det vill säga i god tid före anmälningstidens utgång vilken JCE preliminärt angivit till den 21 november 2006.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Eric Fylking, styrelsens ordförande, Cybercom, tel 070 3206 070
Kristina Svensson, informationschef, Cybercom, tel 070 864 47 02

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 450 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf