Peter Keller-Andreasen tillförordnad vd och koncernchef på Cybercom


2006-12-04, 15:53
Peter Keller-Andreasen är vd för Cybercoms danska verksamhet och ersätter Bengt Levin som tillförordnad vd och koncernchef på Cybercom. Bengt Levin lämnar bolaget för annan verksamhet.

Peter Keller-Andreasen började i Cybercom 2001 då han startade Cybercoms danska bolag. Peter är 50 år, Elektroingenjör och har ett långt förflutet inom IT-branschen med ledande befattningar på nationell och internationell nivå inom bland annat Digital, TietoEnator och Compaq.


- Styrelsen har stor respekt för Peter och hans ledarkapacitet. Peter har utvecklat vår danska verksamhet med stark tillväxt och lönsamhet. Det här blir en mycket bra lösning för Cybercom. Peter kommer styra koncernen utifrån Stockholm, men vi ser också att detta kommer att driva på utvecklingen av vår verksamhet i Öresundsregionen. Vi upplever en mycket expansiv marknad där, säger styrelseordförande Per-Eric Fylking.


Peter tillträder tjänsten måndagen den 4 december och fram intill dess att den nyrekryterade Patrik Boman tillträder som ordinarie vd och koncernchef 1 juni 2007. För Cybercoms danska verksamhet blir Karsten Adelmark tillförordnad vd.


- Bengt Levin har varit i Cybercom i snart sju år och har tillsammans med ledningen och tidigare koncernchef Mats Alders utvecklat och renodlat bolaget till att ta en mycket tydlig och stark marknadsposition inom IT och telekom och samtidigt framgångsrikt breddat verksamheten internationellt. Bengt har nu beslutat att ta ett nytt steg i sin karriär och lämnar Cybercom inom kort. Styrelsen vill tacka Bengt för hans värdefulla insats och tid i bolaget, säger Per-Eric Fylking.


För ytterligare information, kontakta gärna
Per-Eric Fylking, Cybercoms styrelseordförande, tel +46 703 20 60 70
Peter Keller-Andreasen, Cybercoms tf vd och koncernchef, tel + 45 294 83 800
Kristina Svensson, Cybercoms informationschef, tel + 46 708 644 702

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 450 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf