Pensionsmyndigheten väljer Cybercoms portaltjänst för styrning av informationssäkerhet


2010-12-02, 07:30
Pensionsmyndigheten som sköter svenskarnas pensionspengar väljer Cybercoms portaltjänst för styrning av informationssäkerhet. Uppdraget är den första affären inom det stora ramavtal för e-förvaltningsstödjande tjänster som Kammarkollegiet tecknade med Cybercom för några veckor sedan.

– Det känns verkligen bra att vara först ut med en affär inom detta viktiga ramavtal. Det här är ett första kvitto på att statliga myndigheter väljer molntjänster för sina e-förvaltningsstödjande behov. Detta är något vi på Cybercom verkligen tror på, säger Anders Franzén, vice Sverigechef på Cybercom.

Uppdraget att stödja Pensionsmyndighetens styrning av informationssäkerhet med Cybercoms portaltjänst – Cybercom Compliance Portal - gäller tills vidare. Under 2011 kommer även Cybercom att på konsultbasis hjälpa myndigheten att implementera en decentraliserad styrningsmodell för informationssäkerhet.

– Säkerhetsarbetet inom Pensionsmyndigheten ska bidra till att skapa trygghet och förtroende för vår verksamhet. Vi har valt ett decentraliserat angreppssätt för säkerhetsstyrning som stöd i införandet av vårt interna säkerhetsregelverk, säger Henrik Engström, chef för säkerhetsstaben på Pensionsmyndigheten.

Genom att använda denna molntjänst får Pensionsmyndigheten tillgång till funktioner som förvaltning av säkerhetskrav, riskanalyser, samt rapporteringsstöd för säkerhetsarbetet i myndigheten. Lösningen stödjer den enskilde medarbetarens säkerhetsarbete samtidigt som den skapar central överblick.

 – Vi hjälper Pensionsmyndigheten att på ett enkelt sätt få en omedelbar överblick över myndighetens säkerhetsstatus, säger Bengt Berg, ansvarig för säkerhetsstyrningstjänster på Cybercom Sverige.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Franzén, vice Sverigechef, Cybercom                                                  + 46 70 526 75 15

Bengt Berg, Compliance manager Säkerhet, Cybercom Sverige                        + 46 708 250 029

Pär Abelsson, Segmentschef Offentlig sektor, Cybercom Sverige                      + 46 735 200 025

Anna Trane, Press- och PR-chef, Cybercom Group                                          + 46 708 84 74 69

Om Cybercom. Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder global sourcing för helhetslösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, internettjänster, mobila tjänster och inbyggda system. Läs mer på www.cybercom.se (http://www.cybercom.se/)

Pressmeddelande i pdf