Patrik Boman ny vd och koncernchef i Cybercom


2006-11-20, 13:30
Styrelsen har utsett Patrik Boman, vd HiQ Stockholm, till ny vd och koncernchef i Cybercom Group Europe (publ).

Patrik Boman är 42 år och civilekonom. Patrik har sedan 2000 varit vd för HiQs Stockholmsverksamhet, tillika den största delen inom koncernen. Dessförinnan har Patrik också haft starka marknads- och säljinriktade positioner inom internationella verksamheter som t ex Telia och AT&T-Unisource.

- Cybercoms tillväxtstrategi och internationella affär är mycket tilltalande för ledare i branschen, vilket tydligt märkts i vår rekryteringsprocess. Jag är väldigt nöjd med att Cybercom får Patrik Boman som vd och koncernchef. Patrik har varit mycket framgångsrik i sina tidigare positioner och känner vår branschs utmaningar väl. Med Patrik får Cybercom ett starkt säljinriktat ledarskap vilket är viktigt för att fortsätta att driva uthållig tillväxt med lönsamhet och etablera Cybercom som ledande inom våra valda verksamhetsområden, säger styrelseordförande Per-Eric Fylking.

Patrik tillträder posten som Cybercoms vd och koncernchef under andra kvartalet 2007. Intill dess kommer Cybercoms vice vd Bengt Levin att vara tillförordnad vd, med start den 1 december 2006 då vd Mats Alders som tidigare kommunicerats lämnar bolaget.


Bifogat finns bild på Patrik Boman att ladda ner.För ytterligare information, kontakta gärna
Per-Eric Fylking, Cybercoms styrelseordförande, tel +46 703 20 60 70
Kristina Svensson, Cybercoms informationschef, tel + 46 708 644 702

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 450 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf