Offentliggörande av prospekt avseende nyemissionen i Cybercom Group Europe AB (publ)


2007-09-10, 08:00
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder som följer av svensk rätt.

Styrelsen för Cybercom Group Europe AB (publ) (”Cybercom”) har upprättat ett prospekt avseende nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Prospektet är tillgängligt på www.cybercomgroup.se och www.nordea.se/placera.

Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Cybercom Group Europe AB (publ), Fleminggatan 20, 103 93 Stockholm, telefon: 08-578 646 00, och från Nordea, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm, telefon: 08-678 04 40. Direktregistrerade aktieägare i Cybercom per den 6 september 2007 kommer att erhålla prospektet per post.

Cybercom Group Europe AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Boman, vd och koncernchef Cybercom Group
073-983 89 79

Per Jonsson, finansdirektör
070-770 46 22

Patrik Anshelm, tf IR-chef
070-971 12 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS).
Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom,Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 300 anställda med uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf