Ny ledning på plats i Cybercom


2007-05-25, 09:40
Patrik Boman har nu tillträtt som vd och koncernchef i Cybercom. Samtidigt utses Peter Keller-Andreasen till vice vd i koncernen.

Patrik Boman rekryterades under 2006 och har gått under en sex månader lång konkurrensklausul från sin tidigare arbetsgivare. Mellan 2000 - 2006 var Patrik vd för HiQs Stockholmsverksamhet.

- Det känns oerhört stimulerande att äntligen vara ombord. Nu är det betydligt större och mer spännande utmaningar än de jag såg för sex månader sedan. Bolaget har stärkts ytterligare genom förvärvet av auSystems verksamheter, vilket ger helt nya möjligheter för vår framtid, säger Patrik Boman, vd och koncernchef i Cybercom Group. Cybercom och det förvärvade auSystems är företag som jag med stor respekt följt på nära håll såsom konkurrent i branschen under många år. Tillsammans har de lyft koncernen till en högre nivå och vi har fantastiska förutsättningar för att ta den ledande position vi har siktet inställt på.

Peter Keller-Andreasen som sedan december 2006 varit tillförordnande vd och koncernchef i bolaget har utsetts till vice vd och COO.

- Vi har under det senaste året tagit en unik position genom vår internationella närvaro och erbjudande om global sourcing, samt vi har uppnått en storlek som gör oss intressanta i nya typer av uppdrag. Dialogen med våra kunder ser annorlunda ut idag och affärsmöjligheterna är desto intressantare, säger Peter Keller-Andreasen, vice vd i Cybercom Group. Det är en spännande resa vi har framför oss.

På Cybercoms årsstämma i maj valdes Wigon Thuresson till ny styrelseordförande. Wigon har tidigare suttit i styrelsen för Sweco, där han också varit vd och koncernchef under en tid av stark tillväxt. Wigon har nyligen köpt
65 000 aktier i Cybercom.

- Cybercom går nu in i en ny fas av tillväxt med en stark ledning på plats. Vi har en god plattform för fortsatt tillväxt såväl organisk som genom förvärv breddat över fler marknadssegment och geografiska områden. Vi har ett försprång genom att vi kan erbjuda både on-, near- och offshore till våra kunder. Grunden är lagd för en god och lönsam väg framåt, säger Wigon Thuresson, styrelseordförande i Cybercom.

För ytterligare information, kontakta gärna
Patrik Boman, vd och koncernchef, tel +46 739 838 979
Peter Keller-Andreasen, vice vd och COO, tel + 45 294 83 800
Wigon Thuresson, styrelseordförande, tel. + 46 734 12 66 02
Kristina Svensson, informationsdirektör, tel + 46 708 644 702

Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom management och nätverk. Tillsammans med de nyförvärvade verksamheterna i auSystems blir koncernen ledande inom Telekom, Internet och Media med ca 1200 medarbetare som har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat på Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf