Niklas Flyborg ny VD och koncernchef i Cybercom


2012-01-30, 11:00
Styrelsen i Cybercom Group har utsett Niklas Flyborg till ny VD och koncernchef. Han tillträder den 1 mars.

- Niklas Flyborg är en senior ledare med lång erfarenhet av konsultverksamhet både i Sverige och internationellt och genom såväl tillväxtfaser som tider av omstrukturering. Hans starka ledarskap och kommunikativa förmåga ser vi som en stor tillgång i den utveckling som vi påbörjat inom Cybercom, säger Jon Risfelt, styrelsens ordförande.

Niklas Flyborg startade sin yrkesverksamma bana inom Cap Gemini 1987. Från 1994 och framåt har han haft ledande befattningar inom svensk och internationell IT-konsultverksamhet, då han varit VD och koncernchef i Mandator, Cell Network och i Observer/Cision. Sedan 2008 har han varit verksam som rådgivare till såväl börsnoterade bolag som riskkapitalbolag. Niklas har också varit med och startat flera bolag och sitter i styrelsen för bland annat TC Connect AB och Cloud Nine AB. Niklas Flyborg är född 1962 och har ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

- Jag är väldigt glad över att ha fått förtroendet att leda Cybercom. Det är ett företag som jag följt som kollega i branschen i många år. Jag har stor respekt för den teknik- och branschexpertis jag vet finns inom bolaget. Cybercom har strategisk kompetens som matchar dagens och morgondagens kundbehov väl. Jag ser fram emot att utveckla Cybercom vidare tillsammans med mina kollegor i företaget, säger Niklas Flyborg.

Tillförordnad VD och koncernchef är Petteri Puhakka som fortsätter i denna roll fram till dess att Niklas Flyborg tillträder. Petteri Puhakka återgår då till sin roll som VD i Cybercom Finland.

-  Styrelsen är synnerligen nöjd med Petteri Puhakkas insats för bolaget under hösten och vintern och det viktiga förändringsarbete han påbörjat tillsammans med övriga i bolagets ledningsgrupp. Vi känner stark tilltro till bolagets framtid, säger Jon Risfelt.

Cybercom offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari
kl. 11.00.

Styrelsen i Cybercom Group AB

För ytterligare information, kontakta:

Jon Risfelt, Styrelseordförande                                                                                               tel +46 734 34 33 32

Niklas Flyborg, tillträdande VD och koncernchef                                                                 tel +46 705 94 96 78

Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR                                                    tel +46 708 644 702

Om Cybercom. Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör av helhetslösningar inom telekom management, connected devices, Internettjänster och säkerhet. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har egna kontor i nio länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se