Niklas Flyborg förvärvar köpoptioner i Cybercom


2012-05-22, 14:30
VD och koncernchef Niklas Flyborg har per den 21 maj förvärvat 200 000 köpoptioner i Cybercom Group AB (publ).

Köpoptionerna är utställda av Consafe Securities AB och löper fram till 31 mars 2015. Vid full lösen kommer Niklas Flyborgs innehav att uppgå till cirka 0,6 procent av det totala aktiekapitalet i Cybercom.

Ingen utspädning sker i Cybercom då Consafe Securities AB ställt ut optionerna på eget innehav. Köpoptionerna överlåts på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78
Kristina Cato, Kommunikationsdirektör och ansvarig för IR + 46 70 864 47 02

Om Cybercom. Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör av helhetslösningar inom telekom management, connected devices, Internettjänster och säkerhet. Cybercom har runt 1 600 anställda och Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har egna kontor i 9 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök www.cybercom.com.

Pressmeddelande i pdf