Mats Frisk stärker Cybercoms affär inom Global Sourcing


2009-02-02, 09:00
Cybercoms Stockholmsverksamhet startar ett nytt affärsområde med syfte att stärka Cybercoms erbjudande kring global sourcing. Mats Frisk tillträder som affärsområdeschef och säkrar ett viktigt första åtagande för 2009.

Mats Frisk startar affärsområdet tillsammans med bland annat elva tidigare kollegor. Inledningsvis kommer de att ansvara för Cybercoms åtagande hos en av bolagets större kunder med syfte att utveckla affären mot bättre kostnadseffektivitet och bibehållen hög kvalitet. Uppdragets omfattning innebär ansvar, inköp och ledning av leveranser till kundens interna och externa webblösningar med tillhörande system. Affärsområdet sysselsätter idag 55 konsulter i Stockholm.

- Som tidigare kund har jag har haft ett mycket nära samarbete med Cybercom i flera år. Tillsammans har vi framgångsrikt genomfört flera projekt där vi nyttjat fördelarna med global sourcing, säger Mats Frisk. Nu bygger vi upp en organisation inom Cybercom som syftar till att proaktivt erbjuda internationella företag attraktiva och kostnadseffektiva lösningar med inslag av både lokal och global leverans.

Mats Frisk har tidigare haft olika chefsbefattningar inom Sony Ericsson, både inom Marketing och IT, relaterade till Sony Ericssons Internetaktiviteter. Mellan 2005-2008 var Mats chef för Sony Ericssons Internet Competence Center. Han har en bakgrund som entreprenör inom IT-branschen sedan tidigt 90-tal. Mats har även haft olika ledande roller i t.ex Sandvik och Ericsson.

- Jag välkomnar varmt Mats och våra nya kollegor. De tillför en mycket värdefull erfarenhet. Affärsområdet och uppdraget är ett viktigt steg i Cybercoms strategi att utveckla affären kring global sourcing. Med våra etableringar i Asien kan vi erbjuda en transition av hela eller delar av projekt till lågkostnadsländer i syfte att möta kunders sparprogram, säger Anders Franzén, vd Cybercom Sweden East AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Frisk, affärsområdeschef Cybercom Sweden East, tel. 0706 200 324
Anders Franzén, vd Cybercom Sweden East, tel. 0705 267 515
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group, tel. 0708 644 702

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila lösningar och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf