Luftfartsverket väljer Cybercom


2006-11-16, 10:53
Luftfartsverket utser Cybercom som samarbetspartner gällande IT-konsulttjänster. Ett ramavtal är tecknat som träder i kraft omgående och löper fram till och med oktober 2009 med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

- Vi är mycket glada för förtroendet Luftfartsverket visar oss. Det är ett viktigt avtal för oss och betydelsefullt för framförallt våra verksamheter i Linköping och Stockholm, säger Peter French, ramavtalsansvarig på Cybercom.

- Vi har varit mycket noggranna i vår urvalsprocess och Cybercom har visat att de möter våra krav. Vi avser köpa IT-konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och strategi, ledning och styrning, systemutveckling och systemförvaltning. Konsulttjänsterna ska främst levereras till Stockholm/Arlanda, Göteborg/Landvetter samt Norrköping, säger Gunilla Pettersson, ansvarig för upphandlingen hos Luftfartsverket.

Cybercom är en av totalt tre leverantörer som Luftfartsverket tecknat ramavtal med. Totalt avser Luftfartsverket upphandla konsulttjänster för cirka 10 MSEK per år.

- Avtalet är ett exempel på att vår kompetens i hög grad efterfrågas inom andra branscher än just telekom. Mycket av Luftfartsverkets konsultbehov bygger på samma kompetens och tekniska kunnande som vi under många år framgångsrikt arbetat med i telekomsektorn. Vi fortsätter att bredda vår kundbas, säger Henrik Gavelli, vd Cybercom Nord.För ytterligare information, kontakta
Peter French, avtalsansvarig Cybercom, +46 70 639 5951
Henrik Gavelli, vd Cybercom Nord, +46 709 31 33 00
Gunilla Pettersson, ansvarig upphandling Luftfartsverket, + 46 11 192000

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 450 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf