Ledande telekomorganisationer tar itu med Device Management-frågor


2007-02-27, 10:00
De ledande europeiska telekomorganisationerna, OMTP (Open Mobile Terminal Platform) och OMSI (Open Mobile Service Interface), samarbetar i lansering av bättre device management genom att ta fram öppna standarder.

Genom samordnade aktiviteter har OMSI och OMTP bidragit på ett betydande sätt till att lösa frågor kring hantering och uppdatering av programvara för mobiltelefoner och andra mobila enheter, s.k. device management. Genom att standardisera device management förbättras servicehanteringen genom att man säkerställer att enheterna är korrekt uppdaterade, och det blir också enklare att bibehålla kundens personliga data och inställningar när man byter mobiltelefon.

OMSI-lösningen för device management är inriktad på de av OMTP definierade rekommendationerna avseende anpassning och servicehantering. OMSI hanterar även överföringen av användardata mellan mobila enheter. OMSI-lösningen är ett initiativ från de ledande telekomföretagen Sony Ericsson och Nokia och har pågått sedan 2003. Lösningen innefattar också diagnostik och programvaruuppdatering som en del i standardgränssnittet via sladd eller trådlöst mellan mobiltelefon och PC.

- Samordningen mellan de olika standardiseringsorganen kommer att komma kunderna till godo – de kan få telefonboken, kalender, SMS och andra data överförda hos återförsäljaren när de köper en ny mobiltelefon, även om de köper ett annat märke än det de hade förut, förklarar Pål Nilsson, konsult på Cybercom Group och koordinator i OMSI Forum.

Bakom OMTP-initiativet finns de ledande telekomoperatörerna: Telefonica, Orange Group, Telecom Italia Group, T-Mobile International, Vodafone Group, Telenor Mobile Group, Hutchison Europe Telecommunications, SK Telecom och Cingular Wireless. OMTP identifierar på övergripande nivå de användar- och operatörskrav som behöver implementeras av mobiltillverkarna.

- Vårt syfte är att förenkla för kunden när det gäller mobila datatjänster. Till skillnad från röst- och SMS-tjänster, där mobiltillverkaren och mobiloperatören har tydligt definierade roller, har mobila datatjänster en komplex leverantörskedja där många leverantörer är ansvariga för att tillhandahålla tjänsten, vilket resulterar i en förvirrande och inkonsekvent upplevelse för kunden. I och med att OMSI aktivt anammar OMTP-kraven inom detta område tar hela branschen ett jättekliv i rätt riktning”, säger Tim Raby, verkställande direktör på OMTP.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta
Pål Nilsson, koordinator i OMSI Forum, telefon +46(0)708259667 och
Sarah Bedwell, OMTP, telefon +44 (0) 1628 502601

Om OMTP
OMTP är ett forum som grundats av företag från hela mobiltelefonibranschen, och startades med syfte att förenkla kundupplevelsen av mobila datatjänster. Till skillnad från röst- och SMS-tjänster, där mobiltillverkaren och mobiloperatören har tydligt definierade roller, har mobila datatjänster en komplex leverantörskedja där många led tillsammans är ansvariga för att tillhandahålla den totala tjänsten, vilket resulterar i en förvirrande och inkonsekvent upplevelse för kunden. Gör man datatjänsterna enklare och mer intuitiva att använda kommer användningen att öka. För närvarande är brist på konsekvens och dålig användbarhet några av de största hindren för att ta till sig tjänsterna. OMTP har skapats för att fylla detta vakuum. I grunden är OMTP inriktat på användbarhet, inte teknik; man koncentrerar sig på att optimera användarens upplevelser. Läs mer på www.omtp.org.

Om OMSI
Open Mobile Service Interface (OMSI) är en uppsättning webbtjänstgränssnitt för pc på till exempel sälj- och serviceställen. Tanken är att man ska kunna utföra device management på mobiltelefoner från olika tillverkare genom att använda ett enda pc-program. Arbetet med att standardisera OMSI görs av OMSI Forum, som Cybercom står bakom, där specifikationerna följs av referensimplementering och tester för att pröva konceptet och lyfta fram stabila kommersiella komponenter. Läs mer på www.omsi-forum.org.

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Nordiska börsen. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf