Kostnadsbesparingar och fortsatt effektivisering i Cybercom


2012-11-26, 13:00
Cybercom anspassar verksamheten i Sverige, Singapore och Finland för att förbättra effektiviteten. Åtgärder inkluderar nedskärningar i overheadkostnader och minskningen av antalet anställda. Åtgärderna beräknas ge årliga kostnadsbesparingar om 45 MSEK.

– Vi måste öka vår operationella effektivitet och vi har under året genomfört flera åtgärder för att minska kostnadsstrukturen i hela koncernen. Detta är ytterligare ett steg i den riktningen, men det är även en proaktiv åtgärd för att möta ett försämrat marknadsläge 2013, säger Niklas Flyborg, vd och koncernchef Cybercom Group.

· Upp till 70 medarbetare varslas i Sverige.
· Effektivitetsåtgärder i den finska verksamheten är planerade med syfte att uppnå årliga besparingar om cirka 7 MSEK.
· Ledning och administration i den internationella verksamheten minskas och flyttas från Singapore till Dubai, vilket är mer kostnadseffektivt och närmare nuvarande kundprojekt inom Connectivity Management.
· I linje med bolagets strategi etableras även erbjudandet inom Connectivity Management i norra Europa genom verksamheten i Sverige och Polen.
· Totalt minskas administrativ personal i koncernen med 15%.

– Vi har haft en otillfredsställande beläggning i vissa delar av verksamheten under ett flertal kvartal. Den rådande marknadssituationen ger oss anledning att agera snabbt och mobilisera våra styrkor för att stärka vår konkurrenskraft och fullfölja vår plan för ökad lönsamhet, säger Niklas Flyborg.

Cybercom har påbörjat lokala fackförhandlingar, vilka planeras vara klara runt årsskiftet. Den planerade personalminskningen berör alla jobbkategorier inklusive adminstration, konsulter och chefer. Utöver neddragningar fortlöper det förändringsarbete i bolaget som påbörjades tidigare i år för att effektivisera kostnadsstrukturen i bolaget.

– De åtgärder vi nu genomför är för att säkerställa att vi kan fortsätta implementera vår strategi för att bygga vårt bolag långsiktigt, säger Niklas Flyborg.

Åtgärderna beräknas ge årliga kostnadsbesparingar om 45 MSEK med full effekt från 2013. En engångskostnad om 30 MSEK kommer att belasta det fjärde kvartalet 2012.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf